Kenelle, miten, paljonko?

Leader- hankerahoitusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt, osuuskunnat ja yritykset.

Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hyrrä-verkkopalveluun pääsemiseen tarvitaan Katso-tunniste.  Sen voi hankkia Verohallinnon Katso-palvelusta. Huom! Katso-tunnisteen käyttäminen edellyttää, että nimenkirjoitusoikeutta koskevat tiedot ovat ajantasalla Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterissä. Hakea voi myös paperilomakkeella, josta ohjeet löydät kohdasta "Hakemuksen sisältö ja liitteet". 

Leader-toimintaryhmät voivat rahoittaa hankkeita, joissa julkisen rahoituksen myönnettävä vähimmäismäärä on 5000 euroa ja enimmäismäärä 180 000 euroa (poikkeuksena Leader-ryhmän hallinnoima teemahanke, jossa voidaan rahoittaa alle 5000 euron toimenpiteitä).

Pohjois-Savon Leader-ryhmät ovat päättäneet luoda yhtenäiset käytännöt rahoitettavien hankkeiden valintaan ja tukitasoihin ohjelmakaudella 2014–2020. Yhdenmukaiset käytännöt selventävät rahoituspäätösten tekemistä ja turvaavat toimijoiden alueellisen tasapuolisuuden. Paperiin pääset tutustumaan tästä.

Tukitasoina Pohjois-Savon Leader-ryhmissä käytetään pääasiassa seuraavia:

  1. Yleishyödylliset investoinnit, tuki max. 60 % yleishyödyllisille toimijoille ja max. 50 %, jos kunta/ kuntayhtymä/seurakunta hakijana. (Kalakukon hallitus on lisäksi linjannut, että yhteiskäytössä olevien tilojen ylläpitokorjauksissa tuki max. 45 %)
  2. Kehittämishanke tuki max. 100 % yleishyödylliselle toimijalle ja max. 90 % hakijan ollessa kunta/kuntayhtymä/seurakunta. (Pääsääntöisesti vain esiselvitystyyppisissä hankkeissa tuki voi olla max. 100 %).
  3. Ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen maa- ja metsätaloudessa sekä elintarvikealalla tai maaseudun asukkaiden koulutukseen tukea voidaan myöntää max. 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  4. Ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen muille kuin maa- ja metsätaloutta harjoittaville maaseudun pk-yrittäjille max. 70 %, ja rajatulle yritysryhmälle (jyvitys de minimis tukena) max. 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  5. Tiedonvälityshanke tuki max. 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  6. Yhteistyöhanke tuki max. 60 - 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile