Hakemuksen sisältö & liitteet

Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti Hyrrä-palvelussa.

Haettaessa kehittämishanketta paperilomakkeella, käytetään maaseutuviraston vahvistamaa hakulomaketta 3306A ja hankesuunnitelmalomaketta 3306B.

Täyttöohjeen hakulomakkeeseen löydät tästä

Hakemuksen vireilletulon vaatimat tiedot ja myöhemmän Kalakukon hallituskäsittelyn vaatimat tiedot löydät yksilöitynä ja listattuina tästä.

Paperilla haettaessa tulee täyttää viimeistään hallituskäsittelyä varten myös indikaattorilomakkeet:

Sekä paperilla että Hyrrässä haettaessa tulee hankkeesta riippuen toimittaa hakemuksen liitteenä myös

  • arvio vastikkeettomasta työstä 3306F

 

Hakemuksen sisältö

Hankesuunnitelmasta tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

1. Hakija (toiminta, hakijan organisaatio ja taloudellinen tilanne sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävät henkilö- ja muut voimavarat)

2. Hankkeen tarve ja tausta

3. Hankkeen tavoitteet

4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa (myös toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt)

5. Yhteys manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan? Miten aiemmat hankkeet on huomioitu?

6. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu

7. Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?

8. Tiedottaminen

9. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (sis. arvio hankkeen tuloista) sekä kustannuserittely

Rakentamista koskevaan hankesuunnitelmaan on lisäksi liitettävä:

  1. Pääpiirustukset,
  2. Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia,
  3. Rakennusselostus ja
  4. Rakennusselostukseen perustava kustannusarvio tai –laskelma.

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile