Maksutavat

Myönnetyn tuen maksamisessa on kaksi vaihtoehtoa. Sovellettava maksutapa on valittava tukihakemusvaiheessa, eikä sitä voi muuttaa hankkeen aikana.

Prosenttimääräinen korvaus, flat rate

Flat rate- kustannusmallia ei voi soveltaa investointihankkeessa, se soveltuu vain kehittämishankkeeseen. Hankkeessa voidaan tällöin prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina hyväksyä 24 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Jos hankkeessa on sen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakulut, voidaan prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina hyväksyä 15 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin sisältyvät toimistokustannukset, hankehenkilöstön matkakustannukset, hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset ja tarjoilukustannukset. Hankkeessa, jossa välillisinä kustannuksina voidaan hyväksyä 15 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista, prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin eivät kuitenkaan sisälly hankehenkilöstön matkakustannukset.

Hankkeen muut kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

Tuen maksaminen

Prosenttimääräisenä korvauksena hyväksyttävät välilliset kustannukset maksetaan tukipäätöksen mukaisesti.

 

Todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuva korvaus

Syntyneet kustannukset todennetaan kuittien, kirjanpitoaineiston ja tiliotteiden perusteella.

Tuen maksaminen

Todellisiin, hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan tuen maksamisen edellytyksenä on, että meno on tuen saajan maksama ja kirjattuna tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile