Viestintäohjeet

EU-rahoitteisissa hankkeissa tulee noudattaa viestintäohjeita. Hanketoimijoiden tulee perehtyä ohjeisiin huolella, sillä hankkeesta tiedottaminen ja viestintä vaikuttavat hankkeiden menojen tukikelpoisuuteen. 

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin". Pääsääntöisesti lausetta käytetään aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä on saatava selvä. Jos lauseelle ei ole tilaa, kirjoitetaan lipun alle rahaston lyhenne ”maaseuturahasto”.

Leader-rahoitetussa hankkeessa tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa.

Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuja, esitteitä, PR-materiaalia ja lehti-ilmoituksia. Julkaisujen nimilehdellä on oltava näkyvä merkintä unionin rahoitusosuudesta sekä maaseuturahaston tunnus. Julkaisuissa on oltava viittaus sisällöstä vastaavaan tahoon sekä kyseisen hankkeen rahoittajaan.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Saat logot Maaseutu.fi-kuvapankista.

Tiedotusjuliste:

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle, esimerkiksi rakennuksen sisääntuloalueelle.

EU-tukea esittelevä A3 -juliste on tulostettavissa nyt maaseutu.fi –sivuilla, Tuensaajan viestintäohjeet.  Kun tiedostoja avaa, sivusto pyytää kirjautumaan sisään. Kun tämän kirjautumisikkunan sulkee, julistepohja avautuu.

Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Esimerkiksi: Kirjoita otsikko-kenttään hankkeen nimi. Kirjoita leipäteksti-kenttään, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä kerro, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile