Yritystuki - Katiska

Yritystuki - Katiska on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n oma rahoituväline pienille mikroyritysten kehittämis- ja investointihankkeille. Tukea myönnetään yrityksen liiketoimintaa kehittäviin hankintoihin ja toimenpiteisiin. Tuki sopii aloittavalle tai jo toiminnassa olevalle yritykselle esimerkiksi tuotekehitys- tai markkinointikokeilujen toteuttamiseen, investointeihin sekä koulutukseen joka tukee yrittäjyyttä. Tukea ei myönnetä yrityksen perustoimintaan ja korvausinvestointeihin. 

Hakuaika Katiska-yritystukeen on 1.6.2017 - 14.8.2017.

Mitä tuetaan? 

Investointituki

  • tuki 50 % arvonlisäverottomista kustannuksista, tuen määrä enintään 2 000€
  • pienet investointitoimet, kuten kone- ja/tai laitehankinnat sekä aineettomat investoinnit kuten uusien tietokoneohjelmistojen ja -liittymien, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien hankinta

Kehittämistuki

  • tuki 70 % arvonlisäverottomista kustannuksista, tuen määrä enintään 2000 euroa
  • pienet kehittämistoimet, jotka liittyvät yrityksen perustamistoimenpiteisiin, markkinointiin, koulutukseen tai tuotekehitykseen

Tuki on käytettävä siihen hankkeeseen ja toimenpiteeseen, mihin se on haettu. Samaan hankkeeseen ei voi hakea tukea monta kertaa eikä siihen saa kohdistua muuta julkista tukea (ns. tuplarahoitus). Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa etukäteen Kalakukon toimistolle.

Tukea ei myönnetä korvausinvestointeihin, eikä yrityksen perustoimintaan esim. toistuvaismainonta lehdessä, sähköisessä mediassa. Yrittäjän omat palkkakulut, päivärahat ja kilometrikulut jäävät tuen ulkopuolelle. Tukea ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle hankkeelle. Hankkeen ja toimenpiteen voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn Kalakukko ry:lle. Toimenpide on aloitettava 3kk:n sisällä tuen myöntämisestä. 
 

Kuka voi hakea?

Yritystuki - Katiskaa voivat hakea yritykset (ei perust. yrityksen lukuun), jotka ovat Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n jäseniä. Jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen kuin tukea voidaan maksaa. Kalakukko ry:n jäsenmaksu 2017 on yrityksiltä 20 € vuosi tai 75 € koko loppuohjelmakausi (2017-2020).
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n tilinumero on:
FI66 5096 1420 0373 78.

Yrityksen kotipaikka tai toimipiste tulee olla Kalakukko ry:n toiminta-alueelta (Siilinjärvi, Rautavaara, Kaavi, Tuusniemi ja Kuopion maaseutualue ml. Maaninka, Karttula, Nilsiä, Juankoski, Vehmersalmi) ja projekti tulee toteuttaa Kalakukko-alueella. Jos kiinteää toimipaikkaa ei ole, yrittäjän tulee asua Kalakukko ry:n toiminta-alueella. Tukea voivat hakea alle 10 henkilöä työllistävät yritykset; aloittavat ja toimivat. Tukea hakevan tulee nimetä hankkeelle vastuuhenkilö tai yhteyshenkilö.
 

Miten haetaan? Hakemisen ehdot

Yritystuki - Katiskaa voi hakea 1.6.2017 - 14.8.2017 Kalakukon kotisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella, jonka löydät täältä.  Tukea on varattu rajoitettu määrä. Kalakukko ry arvioi hankkeen toteutuskelpoisuuden ja tekee hakemukseen myönteisen/kielteisen rahoituspäätöksen hakujakson päätyttyä 15.8.2017. Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan hankkeen vastuu-/yhteyshenkilölle. Tuki on harkinnanvaraista ja Kalakukko ry varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Katiska-yritystukihakemus. Tehdyistä Katiska-yritystukipäätöksistä ei voi valittaa.

Kesälomien vuoksi toimistomme ja asiakaspalvelumme on suljettu 10. - 28.7.2017.
 

Tuen maksatus

Tuki maksetaan Kalakukko ry:n myönteisen päätöksen jälkeen. Kalakukon jäsenmaksu tulee olla maksettu, ennen kuin tuki voidaan maksaa.

Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuittikopiot tehdyistä hankinnoista Kalakukko ry:lle. Laskujen tulee olla tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia. Mikäli jostain kustannuksesta (esim. tuotekehityskokeilu) ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia niin hankinta tulee perustella kirjallisella selvityksellä.

Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus rahoituksesta. Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta. Jos hanke peruuntuu kokonaan, on rahoitus palautettava kokonaisuudessaan Kalakukko ry:lle. Riitatilanteet ratkaistaan käräjäoikeudessa.
 

Raportointi

Yritys raportoi hankkeestaan ja rahoituksen käytöstä kuittikopioineen Kalakukon toimistoon nettisivuilta löytyvällä (lomake on tulossa) raporttilomakkeella 1 kk sisällä hakemuksessa ilmoitetun hankkeen toteutusajan päättymisestä.

Hankeraportin sijaan voidaan toimittaa kuvia tai videoita, joista selviää, että hankinta/toimenpide on toteutettu suunnitellusti. Huomioitavaa on, että Kalakukolla on oikeus käyttää raportin kuvia tai videoklippejä tiedottamisessaan.

Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. hankinnan/toimenpiteen valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.

Yritykseltä, joka ei raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Riitatilanteet ratkaistaan käräjäoikeudessa.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile