Yritystuki - Katiska

Yritystuki - Katiska on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n oma rahoituväline pienille mikroyritysten kehittämis- ja investointihankkeille. Tukea myönnetään yrityksen liiketoimintaa kehittäviin hankintoihin ja toimenpiteisiin. Tuki sopii aloittavalle tai jo toiminnassa olevalle yritykselle esimerkiksi tuotekehitys- tai markkinointikokeilujen toteuttamiseen, investointeihin sekä koulutukseen joka tukee yrittäjyyttä. Tukea ei myönnetä yrityksen perustoimintaan ja korvausinvestointeihin. 

Hakuaika Katiska-yritystukeen on päättynyt  14.8.2017.

Tuki on käytettävä siihen hankkeeseen ja toimenpiteeseen, mihin se on haettu. Samaan hankkeeseen ei voi hakea tukea monta kertaa eikä siihen saa kohdistua muuta julkista tukea (ns. tuplarahoitus). Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa etukäteen Kalakukon toimistolle. Toimenpide on aloitettava 3kk:n sisällä tuen myöntämisestä. 
 

Tuen maksatus

Tuki maksetaan Kalakukko ry:n myönteisen päätöksen jälkeen. Kalakukon jäsenmaksu tulee olla maksettu, ennen kuin tuki voidaan maksaa.

Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuittikopiot tehdyistä hankinnoista Kalakukko ry:lle. Laskujen tulee olla tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia. Mikäli jostain kustannuksesta (esim. tuotekehityskokeilu) ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia niin hankinta tulee perustella kirjallisella selvityksellä.

Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus rahoituksesta. Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta. Jos hanke peruuntuu kokonaan, on rahoitus palautettava kokonaisuudessaan Kalakukko ry:lle. Riitatilanteet ratkaistaan käräjäoikeudessa.
 

Raportointi

Yritys raportoi hankkeestaan ja rahoituksen käytöstä kuittikopioineen Kalakukon toimistoon nettisivuilta löytyvällä (lomake on tulossa) raporttilomakkeella 1 kk sisällä hakemuksessa ilmoitetun hankkeen toteutusajan päättymisestä.

Hankeraportin sijaan voidaan toimittaa kuvia tai videoita, joista selviää, että hankinta/toimenpide on toteutettu suunnitellusti. Huomioitavaa on, että Kalakukolla on oikeus käyttää raportin kuvia tai videoklippejä tiedottamisessaan.

Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. hankinnan/toimenpiteen valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.

Yritykseltä, joka ei raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Riitatilanteet ratkaistaan käräjäoikeudessa.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile