PUIKU 2 - teemahanke

PUIKU2-teemahankkeessa voi tehdä seuraavia investointeja:

Korjausrakentaminen:

- Parantaa ja kunnostaa yhteisiä tiloja pienehköillä  remontti-toimenpiteillä
- Hankkia ja asentaa ilmalämpöpumppuja
 

Kone-laite-kalustohankinnat:

Hankkia yhteisiin tiloihin

- turvallisuutta parantavia laitteita (aggregaatit, sydäniskurit, valvontalaitteisto)
- av-laitteita (äänentoisto, - videotykki,- valkokangas/näyttö, karaokelaitteet yms.)
- tilojen toiminnallisuutta lisäävää kalustoa (esim. astiat, tuolit, pöydät, kodinkoneet)

KENELLE?

Hankkeeseen voi hakea mukaan rekisteröidyt yksityisoikeudelliset toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja yleishyödylliset osuuskunnat.

MILLOIN?

Hakemus liitteineen on jätettävä 1.9. – 4.1.2019 välisenä aikana (postileima viim. 4.1.2019). Hakemuslomake tulee toimittaa sekä paperisena että sähköpostilla. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa vain paperisena, ei sähköpostilla.

Hankkeen toteutusaika on 31.8.2020 saakka. Aloittaa saa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille Kalakukossa ja hakija saa aloitusluvan Kalakukolta. Huom! tässä vaiheessa ei ole tietoa, tuleeko hakija valituksi teemahankkeeseen.  Eli mikäli aloittaa toteutuksen omalla riskillä eikä tulekaan valituksi mukaan, kustannukset jäävät hakijan vastuulle.

KUINKA PALJON?

Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla max. 8 000 €/hakija.
Tuen määrä toteuttajille on 70 %.

Omarahoitusosuuden voi kattaa vastikkeettomalla työllä tai rahallisella rahalla. Vastikkeeton työ tulee olla aidosti hankkeen hyväksi tehtävää työtä, joten on huomioitava, että kone-laitehankinnoissa sellaista voi olla melko rajallisesti. Vastikkeeton työ merkitään myös kustannusarvioon, joten on huomioitava, että se kasvattaa myös kustannusarviota.

Koko teemahankkeeseen on alahankkeille budjetoitu 152 000 € kustannusarvio.

MITEN ALAHANKKEET VALITAAN?

Kalakukon hallitus arvioi ja pisteyttää hakemukset sekä tekee valinnat jäljempänä esitettävien valintakriteerien perusteella.
Hakija voi esittää hakemuksella sekä rakentamista että kone-laite-kalustohankintoja, mutta tällöin eri hankinnat on priorisoitava hakemuksella mahdollista karsintaa varten.

MITÄ PITÄÄ HUOMIOIDA?

Toimenpiteen suunnittelussa tulee huomioida seuraavat asiat (perustuvat pääsääntöisesti hankelainsäädännön ( VNA 18.12.2014/1174) asettamiin reunaehtoihin):

- Teemahankkeessa ei tueta yhdistyksen perustoimintaan kuuluvia tehtäviä. Esim. yhdistyshallinnon käyttöön tulevia laitteita ei tueta.

- Investointikohteen tai investoinnin on oltava aidosti ja avoimesti yhteisessä käytössä ja koneet/laitteet on sijoitettava tällaisiin yhteisiin kokoontumistiloihin. Hyödyn tulee siten ohjautua mahdollisimman laajasti alueen asukkaille ja toimijoille. Esim. yhden yhdistyksen käytössä oleviin tiloihin kohdistuvia investointeja tai ennalta tiedossa olevan rajatun käyttäjäryhmän käytössä olevia laitteita ei voida tukea.

- Koneiden /laitteiden on oltava sellaisia, jotka oletettavasti kestävät yli 5 vuoden käyttöä. Harrastusvälineitä yms. pienen käyttöiän hankintoja ei tueta.

- Työkalut eivät ole tukikelpoisia

- Hakija voi esittää hakemuksella sekä korjausrakentamista että kone-laite-välinehankintoja, mutta toimenpiteet ja hankinnat on priorisoitava hakemuksella mahdollista karsintaa varten.

- Rakentamisen kohteet on vakuutettava palovakuutuksella ja se on todennettava palovakuutustodistuksella ja sen maksukuitilla viimeistään haettaessa tukea maksuun. Palovakuutus on hankelainsäädännön mukaan oltava voimassa vähintään siihen asti, kun viranomainen maksaa tuen viimeisen erä (=Ely-keskus maksaa tuen viimeisen erän Kalakukolle).

- Investointeja koskee 5 vuoden pysyvyyssääntö

- Vuokrattuihin tiloihin investoitaessa liitteenä tulee toimittaa vuokra/käyttöoikeussopimus ja omistajan lupa investointiin

- Muutoksia sisältöön ei voi hakea sen jälkeen, kun hakemus on jätetty käsiteltäväksi

- Tuen ulkopuolelle jäävien alahankkeiden hakijoille ilmoitetaan kielteisestä päätöksestä ja sen perusteluista sähköpostitse

- Hakija vastaa itse välirahoituksen järjestämisestä ja tuki maksetaan jälkikäteen. Maksua voi hakea Ely:n tukipäätöksen jälkeen (arviolta kevät-alkukesä 2019). Maksua voi hakea Kalakukolta hakijan kirjanpitoon viedyistä ja maksetuista kustannuksista. 


VALINTAKRITEERIT JA -PROSESSI

Hakemusten on täytettävä kaikki hyväksyttävyyskriteerit (4 kpl), minkä jälkeen hakemus saa pisteitä valintakriteerien perusteella. Valintamenettelyssä käytetään alueperusteisuutta siten, että kaikilta Kalakukon hallituspaikka-alueilta (Juankoski, Kaavi, Karttula, Kuopio, Maaninka, Nilsiä, Rautavaara, Siilinjärvi, Tuusniemi, Vehmersalmi) valitaan ensin 1 eniten pisteitä saanut hakemus ja muut pisteiden mukaan järjestyksessä.

Jos hakemuksia on enemmän kuin rahaa on jaettavissa, pisteytys ratkaisee, saako toimenpide rahoitusta vai ei. Tasapisteisteiden osalta valinnassa painotetaan tuloksiltaan vaikuttavimpia hankkeita, joissa hyötyvänä kohderyhmänä on myös lapset ja nuoret.

Hyväksyttävyyskriteerit:                                              

  1. Toimenpide on hankelainsäädännön mukainen
  2. Toimenpide on Kalakukko ry:n Elinvoimaa Kalakukosta -
    kehittämisstrategian mukainen
  3. Toimenpide on teemahaun hakuohjeen mukainen
  4. Hanke on toteuttamiskelpoinen ja realistinen
    (taloudellisuus, hakijan resurssit, aikataulu)

Valintakriteerit:

1. Käytön yleishyödyllisyys kunnostettavassa tilassa / tilassa, johon kone-laite-välinehankinnat sijoitetaan.

Tilaa säännöllisesti käyttävien tahojen lkm. (1 p/käyttäjä. Säännöllinen käyttö tarkoittaa väh. 1 krt/vuodessa säännöllisesti. Nimet mainittava, voi jatkaa tarvittaessa toiselle paperille. Kalakukon hallitus pidättää oikeuden kohtuullistaa pisteiden määrää, jos yksittäinen taho käyttää merkittävässä määrin).

2. Tilan käyttöaste

  1. Ns. ulkopuolisten käyttöpäivien lukumäärä /vuosi. Pisteytetään 1 p. jokaiselta alkavalta 10 käyttöpäivältä. Käyttöpäivä on silloin, kun kokoontuu kerho tms. ryhmä, järjestetään tapahtuma, tilaisuus tms. Osoitettava listauksella, (esim. Perhekerho, torstai-iltaisin, 32 krt/vuosi, 4p.)
  2. Ilmaisten käyttöpäivien lukumäärä / vuosi. Näitä ovat tilojen hallinnoijan esim. kyläyhdistyksen omat kerhot ja kokoontumiset, joista ei makseta erillistä vuokraa. Pisteytetään 1p/jokaiselta alkavalta 10 käyttöpäivältä

3. Onko lähialueella (10km säteellä) vastaavaa yhteistä tilaa käytettävissä, jossa voi järjestää kerhoja/tapahtumia yms.?

Kyllä 0 p.

Ei 2 p.

 

HAKEMUSLOMAKE JA LÄHETYSOHJEET

Hakemuslomakkeen löydät tästä.

Hakemuslomake liitteineen ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna tulee lähettää osoitteeseen:

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
Isoharjantie 6
71800 SIILINJÄRVI

Lisäksi pelkkä hakemuslomake tulee lähettää sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostilla osoitteeseen:

sanna.happonen@kalakukkory.fi, viestin aiheeksi PUIKU2-hakemus 

Hakemus liitteineen on jätettävä 1.9. – 4.1.2019 välisenä aikana (postileima viim. 4.1.2019).

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET:

Valintakriteerit-lomake täytettynä, löytyy tästä
- Kustannuserittely
- Allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa tuen  hakemisesta päätetty
- Yhteisön säännöt ja ajantasainen yhdistysrekisteriote
- Viimeisin tuloslaskelma ja tase
- Ytj-ote (jos y-tunnus, osoittaa alv-velvollisuuden/-velvottomuuden)
- Arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta, mikäli omarahoitusta katetaan talkoilla (lomake 3306F, löytyy tästä)
- Yli 2 500 euron arvoisissa yksittäisissä hankinnoissa hintatason selvitys (pyydettäessä myös pienemmistä), viimeistään maksuvaiheessa oltava väh. 3 taholta
- Vuokrattuun kohteeseen/alueelle investoitaessa riittävän pitkä vuokra/käyttöoikeussopimus ja vuokranantajan lupa investointiin

- Tarvittavat luvat esitettävä viimeistään Ely:n päätöksentekoa varten

- Kunnostuskohteissa pohja- ja asemapiirros tai karttakuva sijainnista
- Kunnostuskohteissa rakennusselostus/sanallinen kuvaus toimenpiteistä

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile