Teemahankkeiden maksun hakeminen

Teemahankkeiden maksua haetaan Kalakukolta paperilomakkeella.  Lomakkeet löydät tästä:

Investointiteemahankkeen maksuhakemuslomake (PUIKU)

Kehittämisteemahankkeen maksuhakemuslomake (Kylät Go)

Maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan kopiot seuraavista:

Kaikki hankkeet:

- meno- ja maksutositteet

- tulo- ja maksutositteet

- pääkirjanote hankkeen tilistä/tileistä

- talkootyölomakkeet

- luvat, jos ei ole toimitettu jo aiemmin

- Hintatason selvitykset /tarjoukset tukiehtojen mukaisesti

- Valokuvat investoinneista

Kehittämishankkeet:

- työsopimukset

- työajanseurannat

- palkan sivukulujen meno- ja maksutositteet sekä verotiliotteet

- osallistujalistat tilaisuuksista, joista syntynyt tarjoilukuluja

- loppuraportti, jossa kuvattu tavoitteiden saavuttaminen, toimenpiteet, toteutunut kustannusarvio sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet/ideat

Investointihankkeet:

- loppumaksussa rakennustarkastajan loppukatselmuspöytäkirja, jos edellytetty luvassa

- rakentamisessa palovakuutustodistus ja maksukuitti

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile