Ajankohtaista

21.08.2017

Leader-tukipäätöksiä 16.8.2017

Kalakukon hallitus teki kokouksessaan 16.8.2017 myönteisen päätöksen neljälle yrityshankkeelle ja kahdelle yleishyödylliselle hankkeelle. Yksi yrityshanke sai kielteisen päätöksen ja yksi jätettiin pöydälle. Leader-tukea puollettiin yhteensä 282 465 €.

Rahoituskehystä on tänä vuonna vielä käytettävissä n. 690 000 € painopisteen ollessa elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisessä.

 

1. Tieto ja Kone Kiinteistöt Oy, Siilinjärvi; Monialayrittäjänä toimiva Jarkko Pitkänen, ATK-ala ja mainos- ja markkinointipalvelut hakee yritystoiminnan kehittämistä ja kasvua rakentamalla investointituen avulla uudet tuotantotilat Siilinjärvelle. Tavoitteena liikevaihdon kasvun myötä palkata yksi lisähenkilö. Uutena tuotteena ja palveluna yritys pystyy tekemään auton mainosteippauksia ja yliteippauksia pienistä autoista kuorma-autoihin asti omissa uusissa tuotantotiloissa.

2. Moduulitalot Suomi Oy, Kuopio; Aloittava yritys toteuttaa yhteistyössä juankoskelaisen Vesijohtoliike Vartiainen Oy:n kanssa aurinkolämmön varausjärjestelmän tuotekehitysprojektin. Energia on yksi merkittävimmistä asumiskustannuksista. Kehittämistoimenpiteenä on suunnitella ja rakentaa lämmönkeräin- ja lämmönvarastointijärjestelmä, jolla pyritään puolittamaan normaali lämmitysenergiakulutus. Näillä uusilla ratkaisuilla yritys hakee markkinoilta kilpailukykyä ja erottuu muista toimijoista. Tavoitteena on myös ko. järjestelmien tuotannon käynnistäminen Juankoskella.

3. Riemuliikunta Oy, Kuopio; Aloittava yritys toteuttaa sisäliikuntapuiston suunnittelun Tahkolle. Hanke on tarkoitus toteuttaa SuperPark aktiviteettipuistojen liikeidealla ja toimintalogiikalla. Sitä varten on tarkoitus solmia franchising sopimus kesäkuun aikana. Samoin on tarkoitus solmia tilanvuokra ja yhteistyösopimus Tahko Span kanssa. Hankkeen suunnittelu käynnistyy heinäkuussa ja rakentaminen tapahtuu loka - marraskuussa. Tavoitteena on, että uusi puisto avataan yleisölle 1.12.2017.

4. RR Homing & Gardening - Jännevirran kylän maatilapuoti perustaminen, Kuopio: Jännevirralla (Pohjantie 57) uuden rakennettavan sillan välittömässä läheisyydessä sijaitseva Kukkaniemen tilalle perustettava maatilapuoti mahdollistaa alueen pientuottajien tuotteiden jakelun keskitetysti ja lisää tietoisuutta luomu- ja lähiruoasta. Perustamistuen avulla mm. suunnitellaan yrityksen markkinointimateriaalia, käynnistetään uusien tuotteiden ja leiritoimintapalvelun tuotekehitys ja koemarkkinointi. Tavoitteena lähituotteiden kysynnän ja myynnin lisääminen ja toimittaminen keskitetysti myyntiin maatilapuotiin sekä muihin toimipisteisiin sekä tarjota lähialueen pienyrittäjille kauppapaikka omille tuotteilleen. Myös oma tuotantoa. Lasten kesäleiri- ja kurssitoimintaa viikonloppuisin ja loma-aikoina, jolloin lapsilla on mahdollisuus tutustua maatilan töihin ja osallistua eläinten hoitoon.

5. Tuusniemen Teollisuus Oy, Tuusniemi: Retkeilyreitistöjen suunnitteluhanke, jossa pilotoidaan kylien ja yritysten välistä yhteistoimintaa liittyen Tuusniemen retkeilyreitistöihin ja laaditaan näihin retkeilyreitistöihin liittyvät kehittämis- ja investointisuunnitelmat. Tavoitteena 1) Nostaa Tuusniemen valitut retkeilyreitistöt OutdoorActive-portaalin vaatimalle tasolle. 2) Lisätä yhteisöllisyyttä sekä yhteistyötä matkailuyritysten ja kyläyhdistysten välillä sekä osallisuuden kokemusta kaikkien osapuolten kesken liittyen Tuusniemen retkeilyreitistöjen parempaan hyödyntämiseen osana matkailun ja vapaa-ajan palvelujen kehittämistä. 3) Kehittää Tuusniemen alueen retkeilyreitistöjen ympärille uusia tapoja toteuttaa erilaisia palvelu-kokonaisuuksia ja retkeilykohteiden tarinallistaminen palvelujen tueksi. 4) Tuottaa kestävän käytön mukainen suunnitelma Tuusniemen valittujen retkeilyreitistöjen ja nähtävyyksien matkailullisesta ja vapaa-ajan käytöstä ja tämän käytön vaatimista investoinneista. 5) Tuottaa monikanavainen kartta- ja opasmateriaali valituista retkeily- ja melontareitistöistä.

6. Kuopion Suunnistajat ry, Kuopio;  Eksyjästä kokeneeksi luontoliikkujaksi - Kansalaisen portaittainen Taitopaketti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nilsiän Nujakka ry:n, Tahkon alueen yrittäjien Kuopion kaupungin ja Tahkon kyläyhdistys ry:n kanssa Tahkon alueella. Hankkeessa tuotetaan eritasoisia harjoitteita, jolloin myös aloittelijan on mahdollista kokeilla suunnistusta helposti ja oma-aloitteisesti sekä edistyä halutessaan suunnistuksen harrastamisessa. Vaikka suunnistus on pääosassa, saavat aloittelijapakettien kautta kaikki varmuutta omaan luontoliikkumiseensa. Tämä on hyödynnettävissä kaikkien kansalaisten arkiliikkumisessa. Paikallisille kouluille hankkeesta on hyötyä mahdollistaessaan uusien luontoliikunnallisten elementtien käyttämisen. Hankkeessa tuotetaan suunnistuksellisia harjoitus- ja valmennuspaketteja eri-ikäisille ja erilaisen suunnistuksellisen taitotason omaaville henkilöille. Paketit tuotetaan kehitystiimissä, jonka kokoonpanossa on eri ikäisiä ihmisiä. Paketeissa hyödynnetään myös viimeisintä tekniikkaa. Tavoitteena on tukea Tahkon alueen kehittymistä monipuoliseksi suunnistusmatkailukeskukseksi.
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile