Ajankohtaista

27.06.2018

Kalakukon uusi hallitus aloitti työskentelyn tehokkaasti

Hallituksen järjestäytymiskokous 20.6.2018 Yrityskeskus Innocum, Siilinjärvi.

Jorma Kokkonen Maaningalta valittiin varapuheenjohtajaksi.

Katiska 2 kokeilu- ja aktivointirahan haku päätettiin aukaista.  Katiska on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n oma rahoitusväline pienille mikroyritysten kehittämis- ja investointihankkeille. Tukea myönnetään yrityksen liiketoimintaa kehittäviin hankintoihin ja toimenpiteisiin. Hakeminen tapahtuu Kalakukon kotisivuilla 25.6.2018 - 31.8.2018 olevalla sähköisellä lomakkeella. Tukea on varattu rajoitettu määrä. Kalakukko ry arvioi hankkeen toteutuskelpoisuuden ja tekee hakemukseen myönteisen/kielteisen rahoituspäätöksen hakujakson päätyttyä syyskuun aikana.

Lisätietoja Kalakukon kotisivuilta: http://www.kalakukkory.fi/fi/hakuopas/yritystuki---katiska/

Hallituksen käsittelyssä oli yhteensä 9 hakemusta, joista yksi oli Kalakukon hallinnoima kansainvälinen yhteistyöhanke.

Hallitus teki myönteisen päätöksen neljälle yritys- ja yhdelle yhteistyöhankkeelle yhteensä 136 763€ sekä neljälle yleishyödylliselle hankkeelle yhteensä 184 983€. Leader-tukea puollettiin yhteensä 321 746€.

  1. Tahkon Frisbeegolf ry; Tahkovuori frisbeegolf -investointi- ja kehittämishanke. Tahkolle on perustettu uusi harrasteurheiluseura, Tahkon Frisbee Golf ry, jonka toiminnan tarkoitus on viedä eteenpäin frisbeegolf harrastusta Tahkovuorella osana muuta Tahkon aktiviteettitarjontaa. Toiminnan avulla saavutetaan niin harrastajat, kilpailijat kuin kansainvälisiäkin asiakkaita. Seura rakentaa Tahkovuorelle Tahkovuori Disc Golf nimisen kansainväliset mitat täyttävän 18 väyläisen frisbeegolf radan kesään 2018 mennessä. Hanke tukee Tahko Active Park ideologian mukaista kehitystä, houkuttelee alueelle uusia harrastajia ja kävijöitä, pidentää sesonkia ja lisää yöpymisiä. Lisäksi se tuo upeat puitteet paikallisen harrastustoiminnan kehittymiseen. Toiminta-alue: Tahkovuoren lakialue. Kohderyhmä: Maaseudun asukkaat ja matkailijat. Tuen lisäksi hakija kokoaa yksityistä rahoitusta väyläisännyyksien muodossa, talkootyönä ja Kuopion kaupungin rahoituksena.

 

  1. Suomen metsästäjäliiton P-Savon piiri ry; Koulutusvälineistön hankinta turvalliseen aseen käsittelyyn. Investointituella hankitaan piiriin Ampumasimulaattori ja ABC-ammunnan koulutusvälineistöä. Hankkeen välineistöllä koulutetaan nuoria sekä aloittavia metsästäjiä koko Pohjois-Savon alueella. Siirrettävä koulutusvälineistö mahdollistaa turvallisen aseen käsittelyn kouluttamisen myös paikkakunnilla, joissa ei ole suuria ampumakeskuksia. yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 17 500 henkilöä ympäri Pohjois-Savoa. Välineistö on myös jäsenseurojen käytettävissä ammunnan harjoitteluun. Hanke on alueiden välinen ja rahoitukseen osallistuvat Kalakukko ry:n lisäksi myös Mansikka ry ja Ylä-Savon Veturi ry sekä yksityistä rahoitusta hakijayhdistyksen jäsenet.

 

  1. Pohjois-Savon Kylät ry, tuensiirto Pohjois-Savon Liikunta ry; Koulutukset kuntoon - ossoominen mukkaan koulutushanke on maaseudun kaikille yhdistystoimijoille. Tavoitteena lisätä yhdistystoimijoiden osaamista, innostusta ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Kehittämistyöpajoilla lisätään käytännön tasolla osaamista, kehitetään yhdistyksen toimintaa sekä levitetään hyviä käytäntöjä. Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat tuovat pitkäntähtäimen tavoitteen kylille ja turvallisuus asioiden kautta kyläläisten turvallisuuden tunne lisääntyy. Matalan kynnyksen liikunnallisten pilottien kautta halutaan lisätä paikallistason yhteistyötä ja saada tiloihin toimintaa. Koulutuksia toteutetaan tasaisesti Kaavin, Kuopion maaseutualueiden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen alueilla ja kohderyhmänä ovat maaseutualueilla toimivat yhdistykset ja yhdistyksissä mukava olevat toimijat, vapaaehtoiset, hallituksen jäsenet sekä työntekijät sekä yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneet. Yksityinen rahoitus kootaan mm. koulutuksiin osallistumismaksuilla.

 

  1. Tahkon kyläyhdistys ry; Tahko Pumptrack -ratainvestointi, Tahkon tavoitteena on kasvattaa vetovoimaansa ympärivuotisena matkailukohteena. Tahkolla asuu myös ympärivuotisesti useita lapsiperheitä. Pumptrack-rata on kaikille avoin polunomainen väylä, joka koostuu kallistetuista kurveista ja pyöreänmuotoisista kummuista ns. yliajettavista objekteista. Pumptrack radan voi ajaa lävitse hyödyntämällä radan muotoja vauhdin kasvattamiseen, eikä polkemista tarvita välttämättä lainkaan. Rata muodostuu tyypillisesti silmukoista/lenkeistä ja hyvin suunniteltuna palvelee käyttäjiä taapero ikäisistä potkupyöräilijöistä kokeneempiin eri lajien harrastajiin. Pumptrack-radan sijoituspaikka on Tahkon lähiliikunta- ja aktiviteetti puiston viereinen nurmialue ja rakentaminen toteutetaan syksyllä 2018. Alue on keskeisellä paikalla Tahkolla ja sinne on helppo saapua joko harrastusvälineellä tai autolla. Tuen lisäksi rahoitukseen osallistuvat Kuopion kaupunki, alueen yritykset ja talkooväki.

 

  1. Pärnäsen Korjaamo tmi, Riistavesi; Korjaamotoiminnan laajentaminen -investointi. Moottorikäyttöisten laitteiden (pienkoneet, autot, asuntoautot, traktorit, raskaskoneet) huolto- ja korjaustoiminnan ja varaosapalvelun laajentaminen Tuusniemelle ja uuden työntekijän palkkaaminen, jonka jälkeen yrityksellä on täyden palvelun huoltokorjaamot Riistavedellä ja Tuusniemellä. Tuusniemellä on vain yksi pieni korjaamo, puuttuu esimerkiksi paikka jossa voi huollattaa ja korjata isompaa kalustoa esim. matkailuautoja, traktoreita, pienkoneita. Lisääntyneen asiakaskysynnän, Tuusniemi ja Pohjois-Karjala, vuoksi laajennetaan palveluita lähemmäksi asiakkaita. Hankitaan korjaamoon tarvittavat koneet ja laitteet. Tuen myötä yritys työllistyvyys kasvaa kahdesta kolmeen henkilöön.

 

  1. Jauhiainen Anna Maria, Siilinjärvi; Heinäautomaatit -investointi. Maatilalla harjoitetaan vuokratalli toimintaa. Hevosten ruokintaan hankitaan automaatit, joilla voidaan ajoitetusti jakaa useita heinäeriä illan ja yön aikana. Eläinten hyvinvointi paranee, koska säännöllinen pienissä erissä tapahtuva karkearehun jako parantaa eläinten terveyttä. Samalla säästetään rehunjakoon kuluvaa työaikaa, työergonomia ja työssäjaksaminen paranevat. Yritys työllistää yrittäjän lisäksi yhden osa-aikaisen työntekijän.

 

  1. Metsäkoneurakointi Huuskonen Oy, Karttula; Datacom-Thailand -kokeilu. Yritys toimii metsuri- ja metsäkonekuljetuksen palvelua tarjoavana yrityksenä Karttulan alueella. Yrityksen kansainvälistyminen, liikevaihdon kasvu, ainakin yhden vakituisen työpaikan luominen Karttulaan sekä mahdollisesti yhden osa-aikaisen työpaikan luominen Thaimaan kaupan myyntityöskentelyä varten. Yritys laajentaa täysin uudelle toimialalle puhelin-, elektroniikka- ja tietoliikenneala. Hankkeessa kokeilurahalla yritys toteuttaa markkinaselvityksen ja kartoituksen potentiaalisista yhteistyökumppaneista valituilla Thaimaan markkinoilla.

 

  1. Sorkkahoito- ja maatilapalvelu Poutiainen, Nilsiä; Ergonominen sorkanhoitolaitteisto -investointi. Ergonomisen työskentelyn mahdollistava, täyshydraulinen sorkanhoitolaitteisto, jossa kaikki eläinten nosto- ja kiinnipitotoiminnat hoidetaan hydraulisesti ja eläin saadaan nostettua ja kiinnitettyä aina ergonomisesti oikealle työskentelykorkeudelle. Telineessä on mahdollista käsitellä kaikkia naudan neljää jalkaa samanaikaisesti. Laitteisto mahdollistaa työn tekemisen ergonomisesti selkä suorassa. Tällä on suuri vaikutus työturvallisuuteen ja työssäjaksamiseen. Palvelulla on erittäin suuri kysyntä ja investointi edistää eläinten hyvinvointia ja sorkanhoitajan työturvallisuutta. Yritys työllistää yrittäjän lisäksi yhden kokoaikaisen työntekijän. Yrityksen tavoitteena on olla työturvallinen ja haluttu työnantaja.

 

  1. Kalakukko ry, osallistuu alueellaan yhteistyössä yritysten ja kylätoimijoiden kanssa Leader Ravakka ry:n (Mynämäki, Vehmaa, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Rauma, Eurajoki) johtamaan kolmivuotiseen (1.1.2018 – 31.12.2020) kansainväliseen hankkeeseen “Four Seasons Derby -food tourism in rural area” jossa kumppaneita ovat ja Romaniasta kolme Leader-ryhmää LAG Napoca Porolissum LAG Lider Cluj ja LAG Lider Bistrita Nasaud. Hankkeessa edistetään paikallista ja kansainvälistä ruokamatkailua osallistujatahojen alueilla, luodaan ruokamatkailun uusia mahdollisuuksia sekä levitetään eurooppalaisia ruokakulttuuriperinteitä yli rajojen. Hankkeen avulla kumppanit voivat vaihtaa parhaita käytäntöjä ja keskustella tapahtumasuunnittelusta keinona edistää ruokamatkailua. Kilpailutuksen perusteella hankkeen yhteistyökumppaniksi toimenpiteitä toteuttamaan on valittu Pro Agria Pohjois-Savo. Yhteistyöhankkeen kokonaiskustannusarvio on 107 362€, jolle puollettiin tukea 85 889€ (80%) ja 21 472€ (20%) yksityisenä rahoituksena kootaan matkojen osallistujien omavastuuosuuksina (50% kustannuksista), sponsorirahoituksena, osallistumismaksuina

 

Kalakukon toimisto on vuosilomien vuoksi kiinni 2.7. - 20.7.2018. Tuona aikana ei ole asiakaspalvelua eikä hakemuksille tehdä vireilletulotarkastuksia.  Mikäli hankehakemus jätetään Kalakukolle tuona aikana Hyrrässä tai postilaatikkoomme, ja se täyttää sisällöltään vireilletulon vaatimukset (voit tarkastaa ne tästä), saa hanke vireilletulopäivämääräksi hakemuksen jättöpäivän.

 

Hyvää ja aurinkoista kesää! Toivottavat Jaana ja Sanna toimistolta


Julkaisija: Jaana Paananen« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile