Ajankohtaista

27.11.2018

Leader-tukea myönnettiin mm. maaseudun monialayrityksen perustamiseen ja kylien omaleimaisuuden esiin nostamiseen

Kalakukon hallitus (kuvassa) kokoontui 20.11.2018 Muuruveden kylätalolla vuoden viimeiseen kokoukseen. Rahoitusta myönnettiin kahdelle yritystuelle ja kolmelle kehittämishankkeelle. Yksi yritystuki sai kielteisen päätöksen ja yksi hanketuki jätettiin vielä pöydälle. Leader-tukea myönnettiin yhteensä 304 791 €.

Kalakukon hallitus päätti Ylä-Savon Veturin ja Mansikka ry:n hallitusten kanssa yksimielisesti jatkaa Pohjois-Savon leader-ryhmien viestintäyhteistyötä HighwaySavo-tiedotushankkeen voimin.  Erityisesti nyt ohjelmakauden kääntyessä loppusuoralle on tarvetta pystyä viestimään tehokkaasti saavutetuista tuloksista. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2020 eli hanke kestää ohjelmakauden loppuun saakka. Hankkeeseen palkataan yksi kokoaikainen tiedottaja, jonka hakuilmoitus on julkaistu ja löytyy tästä. 

1. Apefix Oy, Muuruvesi: Yritystoiminnan monipuolistaminen kasvinviljelyn rinnalle. Palveluihin kuuluu koneiden huolto- ja korjauspalvelut, rengashotelli ja urakointipalvelut. Perustamistuen avulla käynnistetään yrityksen toiminta, tehdään palvelujen tuotteistamista, suunnitellaan markkinointia ja käynnistetään markkinointi. Hankkeen tavoitetyöllistävyys on +1 henkilöä.

2. Vaisaset Oy, Siilinjärvi: Yrityksen toiminta laajentuu koko ajan. Nykyiset tilat ovat liian pienet ja myös toimintaan sopimattomat. Investointihankkeen avulla on tarkoitus hankkia uusi tila, joka remontoidaan toiminnalle sopivaksi. Alihankinnan vähentämiseksi hankitaan omat CNC sorvit. Hankkeen tavoitetyöllistävyys on +2 henkilöä.

3. HighwaySavo-tiedotushanke, jonka toimenpiteitä ovat viestintä leader-toiminnasta, hanketoimijoiden tukeminen omassa viestinnässään sekä myös viestintä leader-toiminnasta kansainvälisesti.

4. Tuusniemen kylät ry, Maisemaelementit: Kyseessä on maisemaelementtien suunnitteluhanke. Tuusniemen kylät ry:n jäsenkylille ideoidaan ja suunnitellaan kylien vetovoimaisuutta edistäviä, tarinallisia, maisemaelementtejä. Taustalla on ajatus, että jokaisella kylällä/taajamalla on omat erityiset vahvuutensa ja ominaispiirteensä. Kylillä on merkittäviä luontokohteita, persoonallisia henkilöitä, erityisosaajia, historiallisia tapahtumia ja tarinoita, jotka tekevät kustakin erityisen alueen asua ja elää. Tavoitteena on kohdekylien omaleimaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

5. Tuusniemen kunta, Luontomatkailureitistöjen investointi: Hankkeen tavoitteena on rakentaa kansainvälisten matkailijoiden tarpeita vastaavat palvelut Tuusniemen Seinävuoren Rotkolaakson ulkoilualueelle, Luostarivaellusreitille ja sataman melontareitistön varrelle. Nämä käyntikohteet on tarkoitus nostaa OutdoorActive (outdooractive.com/en/) portaaliin, mistä kansainväliset matkailijat kohteet paremmin löytävät. Kohderyhmänä ovat kansainväliset ja kotimaan matkailijat sekä vapaa-ajan palvelujen käyttäjät. Investointikohteet on suunniteltu ja valittu valmistuneen retkeilyreitistöjen suunnitteluhankkeen tuloksena. Hankkeessa paikalliset matkailuyritykset ja kyläläiset aktivoitiin mukaan suunnitteluun, tavoitteena oli mm. vahvistaa kylien yhteisöllisyyttä hankkeen aikana. 

Kalakukon hallitus ja toimiston väki toivottaa kaikille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä hanketoimijoille rauhallista joulua ja idearikasta vuotta 2019!
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile