Ajankohtaista

21.03.2019

Kunnat yhtä mieltä Leader-toiminnan tarpeellisuudesta

-Maaseudun kehittäminen on kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja mahdollisuus, totesi Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n järjestämässä kuntatapaamisessa torstaina Halunatuvalla Nilsiässä. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä yhteisessä maaseudun tilannekatsauksessa koolla oli Kaavin, Kuopion, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntajohto. Tapaamisessa käytiin läpi Leader-toiminnan tuloksia ja uuden ohjelmakauden aikataulua sekä kuntien terveisiä maaseudun näkymistä.

Nuorissa tulevaisuus

Kuntajohdon puheenvuoroissa nousi esiin yhteinen näkemys siitä, että nuoriin on panostettava. Nuoria on otettava mukaan erilaiseen toimintaan ja yrittäjyyden mahdollisuuksista olisi kerrottava entistä enemmän jo koululaisille. Hyvä esimerkki nuorten yrittäjyydestä toteutui Siilinjärvellä, Maaningalla ja Kaavilla 4H-yhdistysten toimesta. Leader-rahoituksen avulla luotiin pysyvää toimintaa ikäihmisten virikepalveluiden tuottamiseen. Toiminta jäi elämään ja jatkuu nuorten yrityksinä edelleen. 

Tärkeäksi koetaan, että nuoret saataisiin innostumaan maaseutuammateista ja näkemään kotiseudun mahdollisuudet, sekä arvo hyvän elämän ja työnteon paikkana. Digitalisaatio ja sen tuomat uudet työn muodot mahdollistavat tulevaisuuden työpaikkoja maaseudullekin.

Yhteistyö vie eteenpäin

Uudelle ohjelmakaudelle alkaen 2021 valmistellaan aluelähtöinen yhteinen strategia, joka on alueensa näköistä ja uuteen uteliaasti suhtautuvaa kehittämistä. Tulevaisuudessakin Leader-toiminnan tärkeimpinä kulmakivinä on paikallisten toimijoiden aktivointi ja tukeminen.

Kalakukon ja kuntien hyväksi muodostunut yhteistyö koettiin tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa. Käytännössä Leader-rahoitukseen tarvitaan hallinnoltaan kevyempiä tukimuotoja. Esimerkiksi suosittu Kalakukon oma aktivointirahoitus Katiska oli hyvä esimerkki siitä, miten pienilläkin tuilla voi olla suuri merkitys yritystoiminnan kehittämisessä. Kaikkiaan 33 mikroyritykselle myönnettiin aktivointirahoitusta noin 50 000 euroa.
-Pienelläkin rahoituksella voidaan luoda toiveikkuutta ja tulevaisuudenuskoa maaseudulle, kiteyttää Jarmo Pirhonen. Kuntajohtajien yhteinen näkemys oli, että alueellamme on paljon vetovoimatekijöitä kuten puhdas luonto ja lähiruoka, joita voisimme hyödyntää nykyistä enemmän maaseudun kehittämisessä.
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile