Ajankohtaista

21.05.2019

Hallitus myönsi rahoitusta seitsemälle hakijalle kokouksessaan 9.5.2019

Huima määrä hyviä Leader-hankkeita sai Kalakukon rahoitusta

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n hallitus myönsi toukokuun kokouksessaan rahoitusta seitsemälle hakemukselle yhteensä 162 697 euroa. Kaikkiaan käsiteltiin 11 hakemusta, joista kolme sai kielteisen päätöksen ja yksi hakemus jätettiin pöydälle.

Rahoitusta saivat seuraavat yritykset ja yleishyödylliset toimijat:

Tmi SummerHill Center, Muuruvesi: Uudistu ja Uudista -Kansainvälinen Valmennuskeskus Tahkon ympäristössä. Aloittavan yrityksen perustaminen. Tavoitteena on selvittää monimuoto-oppimista toteuttavan, ihmisten suorituskykyä ja hyvinvointia parantavan kansainvälisen Oppimiskeskuksen, SummerHill Centerin ja sen tuotteiden & palvelujen valittujen kohderyhmien odotukset, testata palvelukonsepti, koemarkkinoida tuotteistettua palvelua kohderyhmille ja perehtyä käynnistämisen vaatimuksiin ja osaamiseen. Tukea myönnettiin 17 500 €.

Sami Kojonen Ky, Siilinjärvi: Palvelumuotoilun Improteatteri -uudet markkinointikeinot. Toimivan yrityksen uuden palvelun kokeilu ja siihen tarvittavat koneinvestoinnit. Uuden luotavan Palvelumuotoilun Improteatteriformaatin uusimuotoinen lanseeraus ja markkinointi koko Suomeen. Investointi koneisiin ja laitteisiin, joka mahdollistaa palvelumuotoiluun pohjautuvan uuden improvisaatioteatteritekniikkaa hyödyntävän konsultointi- ja koulutusformaatin. Tukea myönnettiin yhteensä 14 717 €

Kuopion kaupunki: Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä-esiselvityshanke. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneita ja työvoimaa tarvitsevia tahoja Kuopion maaseutualueilla. Tavoitteena on saada rakennettua laaja kokonaiskuva Kuopion maaseutualueiden kiinnostuksesta uudenlaista palvelutuotantoa kohtaan, sekä selvittää yritysten, yhteisöjen, maatalousyrittäjien ja kaupungin näkemyksiä, toiveita ja tarpeita. Esiselvityksellä pyritään löytämään aluekehittämisen todelliset alueelliset tarpeet. Onnistuneen kartoituksen pohjalta lähdetään miettimään jatkotoimenpiteitä, jotka onnistuessaan johtavat alueellisen palvelutuotannon paranemiseen, kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtauttamiseen sekä elinvoiman vahvistumiseen Kuopion maaseutualueilla. Hankkeen yhteydessä kartoitetaan myös kaupunkiympäristön palvelualueen tarpeet maaseutualueiden osalta. Tukea myönnettiin 22 401 €.

Juankosken Ruukki ry: Elämyksellistä matkailua -kehittämishankkeessa tehdään Juankosken ruukkialueen historiaan ja kulttuuriin pohjautuvat tapahtumavideoinnit ja niistä editoidut AR -pohjaiset (AR, Augmented Reality, lisätty todellisuus) tutustumiskierrokset ruukki-alueella sekä viedään tuotokset ja kohteet Salmi Map -matkailukartastoon. Tutustumiskierroksilla kuvataan paikkakunnan teollista kehitystä järvimalmiruukista kartonkitehtaaksi ja tehdään tutuksi Juhani "Juice" Leskisen lapsuusmaisemia ja paikkoja, jotka ovat vaikuttaneet Juicen tuotantoon. Avoimesti saatavilla olevat tutustumiskierrokset rakennetaan Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n keväällä 2019 käyttöön otettuun Salmi Platform kartta-alustaan, Salmi Map. Kierrosten tarkoituksena on saada ympärivuotisesti liikkeelle sekä matkailijoita että paikallisia asukkaita. Toteutus toimii omatoimisena kierroksena ja sillä haetaan markkinoillisesti merkittävää näkyvyyttä kotimaan ja kansainvälisissä medioissa mm. Kuopio-Tahko Markkinoinnin kanavien kautta. Myös kävijät ovat tärkeitä edelleen markkinoijia. He voivat jakaa kohteissa kohde-esityksiä suoraan sosiaalisen median eri kanavissa. Hankkeessa valmistettavaa materiaalia voidaan hyödyntää myös Juankosken museoiden ja näyttelyiden kehittämisessä ja sisältöjen tuottamisessa. Tukea myönnettiin 42 803 €.

Rautavaaran kunta: Vaaralla palaa -kehittämishankkeessa luodaan rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta. Hankkeessa luotu toimintamalli jalkautetaan jatkuvaksi toiminnaksi Rautavaaralle. Kehittämistarve on noussut esille sekä sähköisissä kuntalaiskyselyissä että kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa pidetyissä tapaamisissa. Hankkeen toimintamallin mukaisesti kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset otetaan mukaan ja kannustetaan järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia. Tapahtumat toteutetaan suurimmaksi osin osallistujien talkootyönä kuntalaisten yhteisvoimin. Toimintamalli lisää yhteisöllisyyttä, elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Toimintamalli on omiaan ylläpitämään elinvoimaista maaseutua ja se myös lisää sosiaalista osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja osaltaan edistää maaseudun asukkaiden toimintakykyä. Toimintamalli dokumentoidaan (ns. tapahtumatuotannon käsikirja) ja juurrutetaan jatkuvaksi toiminnaksi. Hankkeen maaseutuasumista piristävällä ja yhteisöllisyyttä lisäävällä toimintamallilla on myös sosiaalinen tilaus. Rautavaaran on mm. yksi Suomen korkeimmista Kelan etuuksien saajista asukaslukuun suhteutettuna, joten hanke edistää sekä elinkeinotoiminnan kehittämistä ja osaamisen lisäämistä, että maaseutuasumisen sekä kylä- ja järjestötoiminnan kehittämistä, tasapuolisia palveluja ja tasa-arvoa. Tukea myönnettiin 54 455 €.

Pöljän kyläyhdistys ry: Pöljän kota - investointihankkeessa Pöljän Kyläyhdistys ry, Pöljän Eräveikot ry, Pöljän Martat ry ja Siilinjärven kunta/Pöljän koulu rakentavat yhteistyössä Siilinjärven kunnan omistamalle alueelle Pöljän koulun läheisyyteen kodan. Kota on kaikkien käytettävissä Pöljän kylän kulttuuripolun läheisyydessä. Lisäksi koulu ja päiväkoti hyödyntävät kotaa opetuksessaan ja toimissaan. Pöljän kylällä ei ole ollut aikaisemmin kotaa ja sen tarpeellisuudesta on puhuttu useita vuosia. Tämän hankkeen myötä kylä saa kodan ja yhdistykset kehittävät omaa kotikyläänsä yhdessä. Kotahankkeessa rakennamme kodan, puuvajan ja esteettömän polun kodalle. Tukea myönnettiin 10 821 €.

Rahoitusta on vielä käytettävissä vajaa 300 000€, ja seuraava hallituksen kokous pidetään 18.6.19.  

 
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile