Ajankohtaista

26.09.2019

Rahoitushakemusten jättämisen aikataulu 2019 ja linjaukset 2020

Kalakukko ry:n hallitus pitää syksyllä kaksi rahoitushakemusten käsittelykokousta to 8.10.19 ja to 28.11.19. Syksyn toiseen kokoukseen käsiteltäviksi tulevat hakemukset on jätettävä hyrrä-asiointipalveluun to 7.11.19 mennessä.

Hakemusvalmistelussa kannustamme olemaan yhteydessä Kalakukko ry:n henkilöstöön Sanna Happonen, puh. 040-519 6046 (hanketuet) ja Jaana Paananen puh. 040-510 3258 (yritystuet). 

MMM antaa lisärahoituskehyksistä tiedon Leader-ryhmille marraskuussa.

Kalakukon hallituksen Linjaukset vuodelle 2020

Esitys 1        Strategian painopisteittäin 1-3 tarkasteltuna.

Painopiste 3: Nuorille tarkoitetun aktivoinnin ja toiminnan lisääminen, yrittäjyys- ja yhteisökasvatuksen ja paikallisvaikuttamisen kehittäminen on tällä hetkellä alitoteutunut suhteessa asetettuun tavoitteeseen euroissa ja indikaattoreissa mm. Yrittäjyyttä ja kummiyritystoimintaa maaseudulla edistävät hankkeet nolla ja tavoite 2 kpl.

Painopiste 2: Maaseutuasumisen sekä kylä- ja järjestötoiminnan kehittäminen toteutunut hyvin asetettuun euro- ja indikaattoritavoitteisiin ja vain selkeästi uutta mahdollistavia toimenpiteitä sisällytetään tähän osioon.

Painopiste 1. Elinkeinotoimintaa, innovaatioita ja osaamista; enemmän työllistyvyyttä lisääviä, selkeitä uusia työpaikkoja, elinkeinoja kehittäviä hankkeita ja uutta kokeilevia, hakijan osoitettava vahvasti toimenpiteiden yhteys esim. matkailutoimintaan, markkinointiin eikä vaan esim. pelkästään kohteiden, reitistöjen kunnostustoimenpiteitä sisältäminä hankkeina.

Kaikissa painopisteissä kansainvälistymiseen ja ilmastoteemaan liittyvät toimenpiteet on mahdollista tukea.

Päätös :  Tavoitteena edistää 3. painopistettä, johon ensi vuodelle suunnitteilla yksi iso hanke liittyen nuorten yrittäjyyskasvatukseen ja vertaisyrittäjätoimintaan. Painopisteessä 2. rahoitetaan vain selkeästi uutta luovia toimenpiteitä ja painopisteessä 1. edellytetään selkeästi elinkeinollista kehittymistä ja yhteyttä, ei korvausinvestointeja.


Julkaisija: Jaana Paananen« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile