Ajankohtaista

16.12.2014

Kyläkysely 2014: kyläturvallisuus yksi tärkeimmistä kehittämisaiheista

Suuri kiitos Kalakukko-alueen kylätoimijoille aktiivisuudesta marraskuussa toteutetussa kyläkyselyssä. Kysely lähetettiin 126 henkilölle, jotka edustavat kyläyhdistyksiä, kylätoimikuntia tai muita kylällä toimivia organisaatioita ml. kylien kattoyhdistykset. Vastausprosentti oli 38 ja kyselyn tulokset edustavat tasaisesti Kalakukko-aluetta, sillä saimme vastauksia kaikista alueemme kunnista.

Hieman yli 70 prosenttia vastaajista koki kyläturvallisuuden kehittämisen kylällä tarpeelliseksi, ja erityisesti ensiaputaitojen valmiuksia ja liikenneturvallisuuden lisäämistä sekä poikkeustilannevalmiudet (mm. sähkökatko) koettiin tärkeinä teemoina. Vastausten perusteella ajankohtaisimmat koulutustarpeet kylillä ovat; 1) kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen keinot sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen, 2) hanketoiminta ja rahoitusvaihtoehdot, 3) työllistäminen (esim. kyläavustajan palkkaaminen, nuorten kesätyö) sekä 4) kyläturvallisuus. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kylätalolle on tarvetta tehdä pieninvestointeja.  Ja lisäksi vastausten perusteella omalla kylällä on kiinnostusta edistää maaseutuasumista mm. uusien asukkaiden tervetuloiltamien muodossa ja markkinoimalla tontteja kylän kotisivuilla sekä huolehtimalla maiseman ja ympäristön siisteydestä.

Saimme teiltä myös paljon tärkeitä terveisiä kyselyn vapaa sana –osiossa, kiitos niistä. Käymme ne huolella läpi ja jatkamme vastausten koontia edelleen yhteenvedoksi. Yhteenveto julkaistaan Kalakukon, Sydän Savon Maaseutupalvelun ja Pohjois-Savon Kylät ry:n kotisivuilla alkuvuodesta 2015. Lisäksi hyödynnämme tuloksia Kalakukon teemahankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä rahoittamisessa.

Kiitos yhteistyöstä Sydän Savon Maaseutupalveluille, Pohjois-Savon Kylät ry:lle ja Kalakukko-alueen kylille!


Julkaisija: Jaana Paananen« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile