Kenelle, miten, paljonko?

Kenelle?

Leader- kehittämishankerahoitusta voivat hakea mm. rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt ja osuuskunnat. Myös toiminnan luonne vaikuttaa hakukelpoisuuteen, esim. toiminnan pääasiallinen tarkoitus on oltava muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Miten?

Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hyrrä-verkkopalvelussa asiointi organisaation puoleta edellyttää voimassa olevaa suomi.fi-valtuutusta. Lisätietoa ja ohjeet valtuutuksen hakemiseen voit katsoa suomi.fi-sivustolta. Valtuutus-prosessi vaihtelee sen mukaan, onko organisaatiossa sääntöjen mukaan yksi vai useampi nimenkirjoittaja yhdessä.

Hakea voi myös paperilomakkeella, jonka löydät kohdasta "Hakemuksen sisältö ja liitteet".

Paljonko?

Leader-ryhmät voivat rahoittaa hankkeita, joissa julkisen rahoituksen myönnettävä vähimmäismäärä on 5000 euroa ja enimmäismäärä 180 000 euroa (poikkeuksena Leader-ryhmän hallinnoima teemahanke, jossa voidaan rahoittaa alle 5000 euron toimenpiteitä).

Pohjois-Savon Leader-ryhmillä on yhtenäiset käytännöt rahoitettavien hankkeiden valinnassa ja tukitasoissa. Yhdenmukaiset käytännöt selventävät rahoituspäätösten tekemistä ja turvaavat toimijoiden alueellisen tasapuolisuuden. Rahoituslinjauksiin pääset tutustumaan tarkemmin tästä.

Tukitasoina Pohjois-Savon Leader-ryhmissä käytetään pääasiassa seuraavia:

  1. Yleishyödylliset investoinnit, tuki max. 60 % yleishyödyllisille toimijoille ja max. 50 %, jos kunta/ kuntayhtymä/seurakunta hakijana. (Kalakukon hallitus on lisäksi linjannut, että yhteiskäytössä olevien tilojen ylläpitokorjauksissa tuki max. 45 %)
  2. Kehittämishanke tuki max. 100 % yleishyödylliselle toimijalle ja max. 90 % hakijan ollessa kunta/kuntayhtymä/seurakunta. (Pääsääntöisesti vain esiselvitystyyppisissä hankkeissa tuki voi olla max. 100 %).
  3. Ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen maa- ja metsätaloudessa sekä elintarvikealalla tai maaseudun asukkaiden koulutukseen tukea voidaan myöntää max. 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  4. Ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen muille kuin maa- ja metsätaloutta harjoittaville maaseudun pk-yrittäjille max. 70 %, ja rajatulle yritysryhmälle (jyvitys de minimis tukena) max. 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  5. Tiedonvälityshanke tuki max. 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  6. Yhteistyöhanke tuki max. 60 - 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile