Hakemuksen sisältö & liitteet

Hakuprosessin aloittaminen

Muistathan olla yhteydessä toimistollemme ennen hakemuksen jättämistä Hyrrä-palveluun. Voimme näin helpommin auttaa hakuprosessissa ja neuvoa mm. hakemuksen teknisissä yksityiskohdissa. Esimerkiksi hankkeen kustannusmallin valinta on hyvä miettiä jo aivan hankesuunnittelun alkuvaiheessa. Voit lukea siitä tarkemmin kohdasta ”Hankkeen kustannusmalli ja maksutavat”.

Hankesuunnittelun tueksi

Hakemuksen tarvittava sisältö on sama riippumatta siitä haetaanko tukea paperilla vai sähköisesti Hyrrän kautta. Paperihakemukseen tarvitaan enemmän liitteitä, koska tarvittavia tietoja kysytään eri lomakkeilla, Hyrrässä monet niistä ovat samalla sähköisellä lomakkeella. Jo hankesuunnitteluvaiheessa kannattaa hyödyntää seuraavaa sisältörunkoa, sillä hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

1. Hakija (toiminta, hakijan organisaatio ja taloudellinen tilanne sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävät henkilö- ja muut voimavarat, hankkeen välirahoituksen järjestäminen, koska tuki maksetaan aina jälkikäteen)

2. Hankkeen tarve ja tausta

3. Hankkeen tavoitteet

4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa (myös toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt)

5. Yhteys manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan? Miten aiemmat hankkeet on huomioitu?

6. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu

7. Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?

8. Tiedottaminen

9. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (sis. arvio hankkeen mahdollisista tuloista) sekä kustannuserittely


Hakemuksen jättäminen

Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti Hyrrä-palvelussa. Sähköinen asiointi organisaation puolesta edellyttää voimassa olevan suomi.fi-valtuutuksen. Ennen asiointia Hyrrä-palvelussa, kannattaa tutustua Hyrrän haku- ja käyttöohjeeseen, joka löytyy tästä. Siinä on ohjeistettu vaihe vaiheelta Hyrrään liittyvät asiat aina suomi.fi-valtuuksien hakemisesta hankkeen loppuraportointiin ja seurantatietojen antamiseen. Myös paperilomakkeilla hakeminen on mahdollista, lomakkeet löydät tältä sivulta alimpana.

Hakemuksen vireille tuleminen vaatii seuraavat tiedot:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • hankesuunnitelma
 • haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma, johon rakentamisen osalta kuuluu
  • Pääpiirustukset
  • Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia
  • Rakennusselostus
  • Rakennusselostukseen perustava kustannusarvio tai –laskelma

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

Vireille tulon jälkeen hakemusta voi täydentää. Ennen hallituksemme päätöksentekoa hakemuksessa on oltava kaikki tarvittavat liitteet. Hakemukseen tarvittavat liitteet vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä kehittämis- vai investointihanke.

 • Pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty tai muu vastaava kirjallinen päätös
 • Yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
 • Yhteisön säännöt
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esimerkiksi viimeisin tulos ja tase (ei koske kuntia, Kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 • Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä eli lomake 3306F, löytyy tästä
 • Selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta. Jos hakijan toiminta on kokonaisuudessaan alv-velvotonta, tähän käy YTJ-tuloste, jossa näkyy organisaation verohallinnon rekisteröinnit. Sen saa tulosteena hakemalla oman organisaation ytj.fi-hakupalvelussa.  Jos hakija on mistään toiminnasta alv-velvollinen, tulee hakijan pyytää verottajalta hankkeen osalta verottajan ohjaus hankkeen alvillisuudesta/alvittomuudesta
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta. Kustannusarvion on perustuttava realistisiin arvioihin. Kustannuserästä riippuen tämä osoitetaan esim. hintatason selvityksillä tai tarjouksilla. Yli 2500€ (alv 0%) suuruisista kustannuseristä tulee olla hintatason selvitys/tarjoukset pääsääntöisesti kolmelta taholta
 • Tarvittavat luvat ja ilmoitukset, esim. viranomaisluvat, lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä
 • Sopimukset, esim. tuensiirtosopimus, yhteistyösopimus, maankäyttösopimus, vuokrasopimus
 • Isommissa ja alueiden välisissä hankkeissa ohjaisryhmän jäsenten suostumukset

Paperihakemukset:

Haettaessa hanketukea paperisena, hakijan tulee käyttää seuraavia hakulomakkeita:

Paperihakemukseen tarvitaan samat liitteet kuin yläpuolella sähköisen hakemuksen osalta on lueteltu.

 

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile