Kenelle, Miten, Paljonko?

Kenelle?

Leader-ryhmä voi myöntää yritystukea:

1) viljelijälle tai maatalouden harjoittamiseen osallistuvalle perheenjäsenelle maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan (maatalousyritys)

2) mikroyritykselle maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen sekä maataloutta lukuun ottamatta muuhun yritystoimintaan

Pohjois-Savon Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta niin, että ELY-keskus rahoittaa mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä ja Leader-ryhmät rahoittavat sellaisia mikroyrityksiä, joiden työllistyvyys on pääsääntöisesti enintään viisi (5) vuosityöpaikkaa.

Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstön määrä on alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa.

 Miten?

Suosittelemme, että olet ennen yritystukihakemuksen jättämistä yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan tai Kalakukko ry:n työntekijään hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

 Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Hyrrä-palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai  sähköisellä henkilökortilla. 

Hakemuksen tekeminen toimivalle yritykselle:

Hakemuksen tekeminen yritykselle edellyttää, että hakemuksen tekijällä on voimassa oleva suomi.fi-valtuutus. Voit lukea lisätietoa siitä ja ohjeet sen tekemiseen suomi.fi-sivustolta tai Hyrrä-ohjeesta. 

Kun valtuutus on kunnossa, Hyrrään kirjauduttaessa valitaan "Asioi organisaation tai maatilan puolesta".

Hakemuksen tekeminen aloittavalle yritykselle:

Mikäli y-tunnusta ei vielä ole, Hyrrä-hakemuksen voi tehdä myös yksityishenkilönä. Tällöin aloittava yrittäjä kirjautuu Hyrrään yksityishenkilönä (henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti) ja hakemus tallentuu yrittäjän hetulla ja nimellä. Ennen Ely:n tukipäätöksen saamista hakemus on kuitenkin muutettava y-tunnukselle. 

Tukea voi hakea myös paperilomakkeella, josta ohjeet löydät "Hakemuksen sisältö ja liitteet" kohdasta.

Tukihakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti, mutta niitä käsitellään yhdistyksen hallituksen kokousaikataulun mukaisesti noin kerran kuussa.

 Paljonko?

Tukea voidaan myöntää tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireille tulon jälkeen. On tärkeää huomioida, että toimenpiteen kulut ovat tukikelpoisia vasta sen jälkeen kun tukihakemus on saatettu sähköisesti vireille.

  1. Investointituki max. 35 % kokonaiskustannuksista (tukea ei myönnetä jos tuen määrä alittaisi 2000 €)
  2. Investoinnin toteutettavuustutkimus 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
  3. Perustamistuki max.  35 000 € yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen
  4. Perustamistuki max. 10 000 € kokeiluihin, jolla tarkoitetaan yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoiminta-suunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Myös starttiraha voi olla esteenä leader-tuen saamiselle: vuodesta 2013 (916/2012 lainsäädäntö) jälkeen myönteisen starttiraha-päätöksen saaneet eivät voi saada yritystoimintaansa aloittavan, toimivan tai kokeiluun liittyvää perustamistukea (kaikki kolme tukimuotoa). Starttiraha ei poissulje investoinnin toteutettavuusselvitystä eikä investointitukea.

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile