Hakemuksen sisältö & liitteet

Hakuprosessin käynnistäminen ja liiketoimintasuunnitelma

Ennen yritystukihakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä Kalakukon toimistolle. Hakemusprosessin ensimmäisessä vaiheessa tarvitsemme tukea hakevan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee käydä ilmi yrityksen perustiedot ja kuvaus toiminnasta, kuvaus kehitettävästä liiketoiminnasta/tuotteesta/palvelusta, yrittäjän ammatillinen osaaminen ja koulutus, markkinatilanne ja kilpailijat sekä laskelmat liiketoiminnan rahoituksesta, kannattavuudesta sekä velkatilanteesta.

Yritystulkki.fi-palvelusta löydät yrittämisen perustiedot ja tarvittavat lomakkeet. Palvelu ei vaadi rekisteröitymistä ja sen käyttö on maksutonta.  Palvelua voit käyttää vaikka oma paikkakuntasi ei olisi aloitusvalikossa, valitset vain jonkin paikkakunnan.

Liiketoimintasuunnitelman laskelmat voit tehdä myös seuraaville lomakkeille:

  • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma: tulossuunnitelma (yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T2) tai muu vastaavin tiedoin
  • ​Yrityksen liiketoimintasuunnitelma: rahoitussuunnitelma (yritystutkimuneuvottelukunnan lomake T4) tai muu vastaavin tiedoin
  • Velkaluettelo (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T7) tai muu vastaavin tiedoin

Lomakepohjia löydät myös  Yritys-Suomi-palvelusta mm. liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, sekä voit halutessasi ottaa käyttöön Oma Yritys-Suomi- palvelun, joka löytyy ko. sivujen oikeasta reunasta. Palveluun kootaan yrityksen tilanteeseen parhaiten sopivat työkalut ja sähköiset asiointipalvelut.

Leader-yritystuen hakeminen sähköisesti

Yritystukea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, johon pääset tästä.

Yritystuen hakemus pitää sisällään seuraavat asiat: hakija, investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet, toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle, tavoitteet, kustannusarvio kululajeittain, rahoitussuunnitelma, haettava tuki ja yksityinen rahoitus, kilpailutus.

Leader-yritystuen hakeminen paperi-lomakkeella

Haettaessa tukea paperi-lomakkeella, käytetään Ruokaviraston vahvistamaa lomaketta 3305, jonka löydät tästä (tarvittavat liitteet hanketyypeittäin on lueteltu hakulomakkeen viimeisellä sivulla).

Yritystukihakemuksen täyttöohjeen löydät tästä.

Hakemuksen liitteenä tulee täyttää indikaattorilomake 3305ind, jonka löydät tästä.

Kirjallinen hakemus toimitetaan Kalakukkoon, joka vahvistaa hakemuksen vireilletulon, kun hakemus ja sen liitteet on tarkastettu.

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile