Kalakukon nuoriso-Leader hakulomake

HAKIJARYHMÄN/YRITYKSEN TIEDOT:

Kotipaikka *

NUORISO-LEADER PROJEKTIN TIEDOT:

YHTEYSHENKILÖN TIEDOT:

Tietosuoja:

Nuoriso-Leader-avustushakemusten henkilötietoja kerätään vain avustuksen myöntämistä varten. Tietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille. Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta tai ko. henkilön sitä pyytäessä. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Nuoriso-Leader haku on auki niin kauan, kuin vuoden 2022 nuoriso-Leaderiin varattua rahoitusta riittää. Käsittelemme hakemukset ja teemme rahoituspäätökset 1 kk:n kuluessa hakemuksen saapumisesta ja samalla lähetämme lisätietoa projektin toteutukseen ja raportointiin liittyen. Hae, toteuta, raportoi!

 
 
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile