Investointiteemahankkeen maksun hakeminen

Teemahankkeen maksua haetaan paperilomakkeella ja maksuhakemusaineistoon liitetään tarvittavat kopiot. Maksua voi hakea maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä kustannuksia vastaan. Maksua voi hakea erissä tai kerrallaan.

1. Tutustu sähköiseen maksatusoppaaseen alla mainittujen sivujen osalta: HANKETUKIEN MAKSATUS - Opas todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan yleishyödyllisen investointihankkeen maksatuksiin


2. Muistettavaa

- Suunnitelman muutoksista on aina neuvoteltava Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä

- Hyväksyttäviä kustannuksia ovat toimenpiteen rahoituspäätöksen mukaiset kustannukset, rakentamiseen liittyvät tukikelvottomat kustannukset löydät sähköisen oppaan s. 22.

- Vain uudet koneet/laitteet/välineet ovat tukikelpoisia (sähk. opas s. 14). 

- Tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimintaa ole aloitettu, ennen kuin tukihakemus on tullut vireille, sitä ennen on saanut syntyä vain: tukikelpoisia rakentamisen suunnittelun kustannuksia; lupien hankkiminen.

- Investoinnit tulee pääsääntöisesti kirjata taseen tilille, ei tilikauden kuluksi 

3. Maksuhakemuksen aineisto:

- teemahankkeen investointitoimenpiteen maksuhakemuslomake, löydät tästä

- menotositteet eli kuittikopiot maksetuista laskuista (sähk. opas s. 7.)

- maksutositteet eli tiliotteet, josta näkyy em. maksusuoritukset tai verkkopankista tulostettu arkistointitunnuksella varustettu tosite (sähk. opas s. 8)

- talkootyölistat allekirjoitettuna (vain rakentamisen ja kunnostamisen osalta). Talkootyölistalomakkeen löydät tästä.

- pääkirjanote hankkeen tilistä/ tileistä/kustannuspaikalta maksatuskaudelta (sähk. opas s. 7.)

- kone-laite-välinehankinnoissa kustannusten kohtuullisuuden osoittaminen eli 3 kpl hintatason selvitys/tarjous yli 2 500 euron suuruisista hankinnoista, jos ei jo hakemusvaiheessa esitetty (sähk. opas s. 9 -10)

- Rakennus/toimenpidelupa, jos ei ole toimitettu tukihakemusvaiheessa

- Verottajan kirjallinen alv-ohjaus, jos hakija on jostain toiminnasta alv-velvollinen ja hankkeen kustannuksiin on sisällytetty alv

- loppumaksun yhteydessä raportti kaudella toteutetuista toimenpiteistä (mikäli ei mahdu maksuhakemuslomakkeelle ko. kohtaan)

- loppumaksun yhteydessä valokuva/valokuvia valmiista investoinnista /tehdyistä hankinnoista

4. Maksun aikataulut

- Voi hakea maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä kustannuksia vastaan

- Voi hakea erissä tai kerralla kun Ely:n tukipäätös on saatu

- Maksu suoraan Kalakukosta

- Maksuhakemuksen käsittelyaika Kalakukossa max. 1 kk jättöpäivästä, mikäli vaatii täydennettävää, käsittelyaika voi olla pidempi

Maksatusaineisto tulee toimittaa Kalakukon toimistolle kirjallisesti paperiversiona, ei sähköpostilla. Aineiston voi tuoda alaovella olevaan postilaatikkoon, toimistolle tai lähettää postissa osoitteeseen:

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
Isoharjantie 6
71800 SIILINJÄRVI

Huomaa riittävä postimaksu, lunastuksista veloitamme matka- ja postikulut!  

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile