Kehittämisteemahankkeen maksun hakeminen

Teemahankkeen maksua haetaan paperilomakkeella ja maksuhakemusaineistoon liitetään tarvittavat kopiot. Maksua voi hakea maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä kustannuksia vastaan. Maksua voi hakea erissä tai kerrallaan.

1. Tutustu sähköiseen oppaaseen alla merkittyjen sivujen osalta: HANKETUKIEN MAKSATUS –  Opas todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan kehittämishankkeen maksatuksiin

2. Muistettavaa

- Suunnitelman muutoksista on aina neuvoteltava Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä

- Hyväksyttäviä kustannuksia ovat vain toimenpiteen rahoituspäätöksen mukaiset kustannukset ja kustannuslajit

  • Eri kustannuslajien tukikelpoisuuteen liittyvät asiat ja tarvittavat liitteet (sähk. opas s. 12-18)
  • Tukikelvottomat kustannukset (sähk. opas s. 25)

- Loppumaksuhakemuksen yhteydessä toimitetaan loppuraportti 

3. Maksuhakemuksen aineisto

- teemahankkeen kehittämistoimenpiteen maksuhakemuslomake, jonka löydät tästä

- kopiot menotositteista (sähk. opas s. 7)

  • Palkkojen osalta työsopimus, palkkalaskelma, työajanseuranta, sivukulujen meno- ja maksutositteet. Työajanseurantalomakkeen löydät tästä

- kopiot maksutositteista (tiliotteet tai verkkopankista tulostetut arkistointitunnuksella varustetut maksukuitit (sähk. opas s. 8 )

- kirjanpidon pääkirjanote hankkeen tileistä/kustannuspaikalta maksatuskaudelta (sähk. opas s. 7)

- kustannusten kohtuullisuuden osoittaminen eli 3 tarjousta / hintatason selvitystä ja valintaperustelu (sähk. opas s. 9)

-  allekirjoitetut osallistujalistat koulutuksista, kerhoista, leireistä ja kaikista tilaisuuksista, joissa tarjoilukuluja (sähk. opas s. 17)

- talkootyölistat allekirjoitettuna (sähk. opas s. 18). Lomakkeen löydät tästä

- hankkeen tulot (sähk. opas s. 21) ilmoitettava toteutuneen mukaisena ja kirjattava hankkeen kirjanpitoon

- raportti kaudella toteutetuista toimenpiteistä (mikäli ei mahdu maksuhakemuslomakkeelle ko. kohtaan)

3. Maksatuksen aikataulut

- Maksua voi hakea maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä kustannuksia vastaan

- Voi hakea erissä tai kerralla kun Ely:n tukipäätös on saatu

- Maksu suoraan Kalakukosta. Hakemuksen käsittelyaika Kalakukossa max. 1 kk. Jos hakemus vaatii täydennystä, käsittelyaika voi olla tätä pidempi.

Maksatusaineisto tulee toimittaa paperisena Kalakukolle joko toimistolle, alaoven postilaatikkoon tai lähettämällä postissa osoitteeseen:

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
Isoharjantie 6
71800 SIILINJÄRVI 

Huomaa riittävä postimaksu! Mikäli joudumme lunastamaan lähetyksen postista, veloitamme hakijalta matka- ja lunastuskulut.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile