Ajankohtaista

16.06.2020

Ennätysmäärä hakemuksia ja uusi hallitus

Kalakukon hallituksessa 12.6.2020 ennätysmäärä hakemuksia

Kalakukon hallitus 2019-2020 kokoontui viimeisen kerran 12.6.2020 ja käsittelyssä oli ennätysmäärä  hakemuksia. Yleishyödyllisiä hankehakemuksia oli käsittelyssä 4, joista kaikki saivat myönteisen päätöksen. Yritystukihakemuksia oli käsittelyssä peräti 10 kpl, joista 8 sai myönteisen ja kaksi kielteisen päätöksen. Yhteensä Leader-rahoitusta puollettiin hankkeisiin 274 931 euroa. Sunnuntaina 14.6.2020 vuosikokouksessa valitulle hallitukselle jäi siten syksyksi rahoitusta myönnettäväksi 165 000 euroa. Hallituksen tavoitteena on kohdentaa rahoitusta yritystukiin ja elinkeinojen kehittämiseen, nuorten aktivointiin ja yrittäjyyden tukemiseen sekä uutta toimintaa luoviin kylä- ja kehittämishankkeisiin.

Lisäksi päätettiin korona-tilanteen vuoksi hakea jatkoaikaa Kalakukon hallinnoimalle ja yhteistyössä ProAgria Itä-Suomen kanssa toteuttamalle kansainväliselle ruokamatkailu-hankkeelle Four Seasons Derby - food tourism in rural area. Hanke on kansainvälinen ruokamatkailuhanke, jota toteutetaan sekä kansainvälisesti että alueellisesti. Tavoitteena on edistää ruokamatkailua, kylämatkailun ja -toimijoiden verkostojen luomista sekä lähiruokaa kohti tunnettua European Region of Gastronomy aluetta. Hankkeessa on viisi yhteistyökumppania: Leader Ravakka, joka on hankkeen johtava partneri, Luoteisromanian Leader-ryhmät LAG Napoca Porolissum, LAG Lider Cluj ja LAG Lider Bistrita Nasaud sekä Kalakukko. Hankkeen uusi toteutusaika 11.4.2018 - 31.12.2021. Kokonaisbudjetti 107 362 euroa ja tuki 90%.

Yleishyödylliset hankkeet:

1. Nilsiän kuntakeskuksen kehittämisyhdistys NIKE ry, Kuopio. Nilsiä-Tahko 3.0 -hankkeen tavoitteena on Nilsiän keskustan vetovoiman ja kiinnostavuuden kasvattaminen sekä paikallisten asukkaiden että matkailijoiden piirissä. Hankkeessa vahvistetaan keskustan palvelujen esilläoloa, kiinnittymistä Tahkon matkailualueen palveluihin ja kehitetään keskustaan asukkaita ja matkailijoita kiinnostavia tutustumiskohteita. Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään uutta teknologiaa elämyskohteiden suunnittelussaa Nilsiän keskustaan ja Nilsiä-Tahko reitille, kehitetään Nilsiän ja Tahkon keskustojen saavutettavuutta parantavia logistisia ratkaisuja asiakkaiden aktivoimiseksi ja liikuttamiseksi sekä rakennetaan informaatiokanava palvelujen ja tapahtumien esilläolon tehostamiseksi. Hankkeen tulosten kohderyhmänä ovat paikalliset asukkaat ja matkailijat, niin lähialueelta kuin kansallisesti ja kansainvälisestikin. Kokonaisbudjetti 64 750 euroa ja tuki 90%.

2. Maarianvaaran osakaskunta, Kaavi. Romulahden venevalkaman kehittäminen -investointihanke käsittää veneenlaskuluiskan ja venevalkaman tekemisen Rauvanjärven rantaan Maarianvaaran kylään Romulahteen. Hanke oleellisesti parantaa sekä kaupallisen- että vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä Rauvanjärvellä. Veneenlaskuluiska mahdollistaa yleisen pääsyn n. 860 ha suuruiselle järvelle, joka myös tulee kuulumaan vuoden 2021 alusta lukien Juojärvi-Rikkavesi yhteisviehekalastuslupa-alueeseen. Kokonaisbudjetti 10 500€ ja tuki 60%.

3. Kaavin 4H-yhdistys ry, Kaavi. DigiMentorit -hankkeessa edistetään ja vahvistetaan kuntalaisten digitaitoja ja kehitetään Kaavin 4H-yhdistyksen nuorten työllistämis- ja yritystoimintaa. Hankkeessa kokeillaan, harjoitellaan ja testataan ennakkoluulottomasti digitaalisia mahdollisuuksia arjen, työn ja harrastustoiminnan tueksi. Osallistujat pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan konkreettisesti erilaisiin digipalveluihin ja digilaitteisiin. Hankkeen toiminta on kaikille avointa ja sen pääpaino on digitaitojen yleishyödyllisessä kehittämistoiminnassa. Kokonaisbudjetti 68 225€ ja tuki 90%.

4. Tuusniemen kylät ry, Tuusniemi. Duus-yhteisöelokuva, Yhteisöelokuva sotamies Duusista, joka on legendan mukaan perustanut Tuusniemen ja antanut sille nimen. Kokonaisbudjetti 33 381€ ja tuki 90%.

Yrityshankkeet:

1. Henkis Tmi, aloittava yritys, Nilsiä. Henkis yrityksen perustaminen ja investointi. Yrittäjä Katri Vepsäläisellä on monipuolinen alan koulutus ja kokemus tekstiiliteollisuudesta sekä yrittäjyydestä. Yrityksen liike-idea on suunnitella, valmistuttaa ja myydä kuluttajakäyttöön soveltuvia design-kasvomaskeja. Maskit soveltuvat vähentämään Korona-viruksen leviämistä sekä helpottavat katu- ja siitepölystä allergisia oireita saavien ulkona liikkumista. Maski on tarkoitus sertifioida ja tavoitteena on hakea tuotteelle CE-merkintä. Yritys tähtää kotimaan lisäksi vientiin. Kokonaisbudjetti investointi 12 200 euroa, tuki 35% ja perustaminen kokonaisbudjetti 14 900 euroa, tuki 14 900 euroa.

2. Toni Auvinen Avarasti Oy, toimiva yritys, Siilinjärvi. Verkkotuotannon ja julkaisuliiketoiminnan aloittaminen. Yrityksen palveluiden kohderyhmänä ovat julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin toimijat koko Suomen alueella. Investointi mahdollistaa yrityksen puhe-, koulutus- ja konsultointipalveluiden verkkotuotannon ja julkaisuliiketoiminnan aloittamisen sekä yrityksen toiminnan vahvistamisen. Investointuki tukee yrityksen kasvua ja kehittymistä sekä lisää liikevaihtoa ja työllistymistä. Kokonaisbudjetti 9 282,79€, tuki 35%.

3. Sematik Oy, aloittava yritys, Kuopio. Uuden yrityksen perustamiseen liittyvät toimet toimialalle Kone- ja prosessisuunnittelu. Kokonaisbudjetti 24 441 euroa, perustamistuki 24 441 euroa.

4. Parturi-kampaamo Eini Lappalainen, toimiva yritys, Vehmersalmi. Majatalon B&B toiminnan ja palvelujen markkinoinnin suunnittelu, tuotteistus ja kokeilu Vehmersalmella olevassa kiinteistössä, joka Eini Lappalainen omistaa yksin kokonaan. Kokonaisbudjetti 10 000 euroa, kokeiluraha 10 000 euroa.

5. Kiinteistöyhtiö Tiilikka Oy, toimiva yritys, Rautavaara. Avainkoodi, majoitustoiminnan investoinnit, jonka myötä uutena tuotteena enemmän itsepalvelumahdollisuuksia tuova majoituskokonaisuus.  Kokonaisbudjetti 7 754,84 euroa, tuki 35%.

6. TanssiWisio Oy, aloittava yritys, Maaninka. Wisio Online – tanssikurssit verkkoon, aloittavan yrityksen investointituki. Hankkeen päätavoitteena on luoda uusia palvelutuotantomalleja, joiden kautta jokainen pääsee nauttimaan perinteisistä lavatansseista vaikkapa omassa olohuoneessaan. Konseptista on tarkoitus luoda niin toimiva malli, että siitä tulee pysyvä osa tanssikoulun toimintaa. Kokonaisbudjetti 6 146,77 euroa, tuki 35%.

7. Vaikon Loma ja Lohi A & A Tukiainen, toimiva yritys, Kaavi. Vaikon Loma ja Lohi -Kestävää luontoelämysmatkailun ideana on tuottaa korkeatasoisia matkailukokemuksia, -palveluja ja majoitusta Vaikkojoella, jotta alueen erikoisuudet olisivat paremmin saatavilla luontoelämyksiä hakeville matkailijoille. Hankkeen aikana yritys toteuttaa kohteen rakennustyöt, investoinnit vastamaan nykypäivän matkailutason vaatimuksia. Hankkeessa hyödynnetään paikallisia palvelu- ja osaamisverkostoja. Hankkeen avulla yritys kehittyy monipuoliseksi majoituskohteeksi ja pystyy luomaan kestäviä ja korkeatasoisia palveluja. Kokonaiskustannusarvio 157 670 euroa, tuki 35%.

Vuosikokouksessa 14.6.2020 valittiin uusi hallitus

Kalakukon vuosikokous pidettiin su 14.6.20, VuoKu-talolla, joka on Vuorelan Kunto ry:n Leader-rahoitettu uudiskohde, osoitteessa Simpan uimaranta 1, 70910 Vuorela. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös Teams -etäyhteyden kautta. Kokoukseen osallistui yhteensä 18 henkilöä, joista 6 oli etäyhteyden päässä.                   

Kokouksen alussa Vuorelan Kunto ry:n puheenjohtaja Markku Sopanen esitteli leader-tuetun kohteen VuoKu-talon. Tämän jälkeen Pohjois-Savon kylät ry:n kyläasiamies Merja Kaija esitteli Pohjois-Savon kylille tehdyn tarvekartoituksen tuloksia.

Hallituksen kokoonpano säilyi suurelta osin ennallaan. Puheenjohtajana jatkaa Marianna Kauhanen Rautavaaralta ja Rautavaaran varajäsenenä jatkaa Marita Riekkinen. Muita jatkavia edustajia ovat Maaningalta Jorma Kokkonen ja varalla Seija Laakso, Karttulasta Jyrki Viitanen ja varalla Margit Ropponen, Tuusniemeltä Pirjo Smolander ja varalla Hannu Hyvärinen, Vehmersalmelta Pertti Iivanainen ja varalla Marja-Leena Ludwig, Kuopiosta Sirpa Niemi ja varalla Väinö Vähäsarja, Siilinjärveltä Seppo Kiiski ja varalla Jukka Tuppurainen. Juankoskelta jatkaa Markus Rönkkö ja hänen varajäsenenään uutena Päivi Kukkonen, Kaavilta jatkaa varsinaisena jäsenenä Hilkka Tiilikainen ja varalla uutena aloittaa Kaija Julkunen.

Nilsiästä oli kolme ehdokasta, joista äänestämällä valittiin kaksi. Ehdolla olivat Eila Tolppanen, Jorma Holopainen ja varajäseneksi ehdolla Matti Korhonen. Varsinaisen jäsenen äänestystulos meni tasan, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja Timo Kiviluoman nostama arpa ratkaisi varsinaiseksi edustajaksi Jorma Holopaisen. Varajäsen-äänestyksen tuloksena varajäseneksi valittiin Eila Tolppanen.

Asiakastyytyväisyyskyselyn alustavia tuloksia

Pohjois-Savon Leader-ryhmien Kalakukon, Mansikan ja Ylä-Savon Veturin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2020. Kalakukon alueen hanke- ja yritystoimijoiden vastausinnokkuus oli Pohjois-Savon korkein 74%:a!  Alustavien tulosten mukaan ja verrattuna vuonna 2018 tehtyyn kyselyyn, jopa kaksinkertainen osuus vastaajista oli sitä mieltä, että Kalakukon toiminnan vaikuttavuus on lisääntynyt teemoissa luonnon virkistyskäyttö, palvelut ja niiden laatu sekä yritysten palvelujen tai tuotteiden kehitys. Kehittämiskohteina nähdään edelleen Leader-hankkeiden hallinnon keventäminen sekä viestinnän lisääminen ja selkeyttäminen. Kyselyn lopullinen raportti valmistuu ja julkaistaan kesälomien jälkeen. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto lähiaikoina ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Toimistomme on suljettuna heinäkuussa

Kalakukon toimisto on suljettuna 1.7 – 26.7.2020, jolloin henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa ei ole saatavilla. Hanke- ja yritystukien hakemusten vireilletulotarkastukset Hyrrässä tehdään 1xvko, ja hakija saa vireilletulopäivämäärästä ilmoituksen hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiin. Toimiston palveluajoista ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja toimistolla oven viereisellä ilmoitustaululla.

Seuraava hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 16.9.20, jota varten rahoitushakemukset on oltava vireillä ja valmiina kustannusarvion osalta maanantaihin 31.8.20 mennessä.

Kalakukko ry:n hallitus ja henkilöstö toivottaa hyvää ja aurinkoista kesää!

Kesäisin terveisin,

Jaana Paananen
Toiminnanjohtaja

Sanna Happonen
Hankekoordinaattori

Puh. 040 510 3258
toimisto(at)kalakukkory.fi


Julkaisija: Jaana Paananen« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile