Ajankohtaista

08.07.2021

Hallituksen rahoituspäätöksiä ja henkilövalintoja

Viime viikolla pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin vehmersalmelainen Pertti Iivanainen. Hän on pitkän linjan Leader-toimija eri yhdistyksissä ja monipuolinen maaseudun kehittämisen ammattilainen. Kalakukon strategiatyöryhmään valittiin pj. Jorma Holopainen (yhteisöt), Nilsiä, varapj. Pertti Iivanainen (maaseudun asukas), Vehmersalmi, Pekka Kauhanen (julkinen taho), Siilinjärvi ja jatkamaan Sirpa Niemi (julkinen taho), Kuopio. Työryhmän syksyn ensimmäinen tehtävä on antaa lausunto Kuopion kaupungin valmistelemasta maaseutuohjelmasta vuosille 2022–2030. Jatkossa työryhmä valmistelee ja linjaa Kalakukon uuden EU-ohjelmakauden 2023–2027 kehittämisstrategiaa yhteistyössä alueen kuntien, asukkaiden, yrittäjien ja sidosryhmien sekä Kalakukon työntekijöiden kanssa.

Tälle vuodelle 2021 ministeriön vahvistama Kalakukon rahoituskehys hankkeisiin on yhteensä 811 250 euroa, josta tähän mennessä on sidottu puolet Kalakukon strategiaa parhaiten edistäviin hankkeisiin. Rahoituksenhaku on aktiivista ja uusi hallitus urakoi ensimmäisessä kokouksessaan peräti 13 hankehakemusta. Myönteisen päätöksen saivat yhdeksän hanketta, yksi jäi pöydälle, yksi sai kielteisen päätöksen tuen ehtojen täyttymättä ja yksi hakijan peruuttama hanke. Vuorelan Kunto ry:n valmistelemasta yleishyödyllisestä investointihankkeesta hallitus kävi periaatekeskustelua ja syksyllä hankehakemus otetaan uudelleen käsittelyyn.

Myönteisen päätöksen saivat alla esitetyt viisi yritystukea ja neljä yleishyödyllistä hanketta, joihin sidottiin tukea yhteensä n. 200 000 euroa.

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi ry, Kalakukko-alue kehittämishanke: Innostu ja hyödy kulttuuriympäristöstä, IHKU. Kustannusarvio 77 858 euroa, tuki 66 179,30 euroa (85%) ja loppuosa yhdistyksen rahallinen rahoitus sekä kylätoimijoiden talkootyötä. Hanke edistää paikallisten asukkaiden ympäristötietoutta ja kannustaa ja ohjaa ihmisiä omasta elinympäristöstä huolehtimiseen. Hallitus näkee myös mahdollisuuksia ympäristöyrittäjyyden syntymiseen hankkeen myötä.

Juankosken kulttuurihistoriallinen seura ry, Juankoski investointihanke: Museo Brunoun rakennustekniikka. Kustannusarvio 63 000 euroa, tuki 37 800 euroa (60%) ja loppuosa yhdistyksen rahallinen rahoitus sekä talkootyötä. Hanke toteuttaa kestävää kehitystä maalämpöinvestoinnin myötä ja luo mahdollisuuksia tuoda entistä paremmin esille Juankosken Ruukkihistoriaa ja kulttuuriperintöä. Hanke on myös jatkumo Ruukkialueen kokonaiskehittämiselle, jota on tehty Juankoskella viime vuosien ajan.

Kortteisen kyläyhdistys ry, Kaavi investointihanke: Kortteisen kylänkosken rantabulevardi. Kustannusarvio 15 821,78 euroa tuki 9493,07 euroa (60 %) loppuosa kylätoimijoiden talkootyötä. Hanke edistää kyläyhteisön hyvinvointia sekä lisää kyläläisten vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Pajumäen hirvimiehet ry, Tuusniemi investointihanke: Metsästysmajan kunnostus. Kustannusarvio 67 480 euroa, tuki 35 910 euroa (53,22%) loppuosa 31 570 euroa kylätoimijoiden talkootyötä yli 2 000 tuntia. Investointi on energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä. Pajumäen koulu on alueen tärkeä kokoontumispaikka ja investointi mahdollistaa yhteisöllisen paikallisen toiminnan kokoontumistilojen perusteellisen kunnostamisen myötä. Hanke mahdollistaa talon talviaikaisen yhteisöllisen käytön, ja luo siten uusia käyttömahdollisuuksia.

Hedge Solutions Oy, Siilinjärvi aloittava yritys toimialalla Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto sekä ilma-alusten hiilikuituosien valmistus. Ilma-aluksen kellukkeiden kehitys, kustannusarvio 27 414 euroa, kokeiluraha 10 000 euroa. Kokeilu on erittäin innovatiivinen ja onnistuessaan tuotteella on maailmanlaajuiset markkinat.

Lötky Media Oy, Siilinjärvellä aloittava yritys toimialalla elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto. Tulevaisuuden hankinnat -investoinnit, kustannusarvio 13 000 euroa, tuki 4550 euroa (35%). Investointi parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja markkinointia sekä syntyy yksi uusi työpaikka.

Avantosauna Lauteet Oy, Siilinjärvellä aloittava yritys huvi- ja virkistysalalla. Uuden palvelun koemarkkinointi ja asiakaspalaute, kustannusarvio 10 000 euroa, kokeiluraha 10 000 euroa.  Kokeilu edistää ja parantaa uuden yrityksen ja saunapalvelun markkinointia ja tunnettavuutta.

Siljas Design, Kuopion Karttulassa aloittava yritys jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus toimialalla. Yrityksen alkuvaiheen kehittäminen, kustannusarvio 10 000 euroa, kokeiluraha 10 000 euroa. Kokeilu parantaa uuden yrittäjän toimintaedellytyksiä maaseutualueella.

Vaisaset Oy, Siilinjärvellä toimiva yritys erikoismoottoriajoneuvojen korjaus ja osienvalmistus, Putkenmuotoonleikkauslaitteiston ja Y-akseli sorvin hankinta, kustannusarvio on 50 084,36 euroa, investointituki 17 529,53 euroa (35 %). Hankinnat edistävät yrityksen toimintamahdollisuuksia, kansainvälistymistä ja lisäävät työllisyyttä.

Seuraavan kerran Kalakukon hallitus kokoontuu käsittelemään rahoitushakemuksia torstaina 9.9.2021, kokouksessa käsiteltävät hankkeet on oltava hyrrässä vireillä ja investointisuunnitelmat valmiina viimeistään 12.8.2021.

Syksyn hallituksen kokoukset ovat torstaisin 9.9 ja 14.10 sekä 2.12.2021.

Kalakukon toimiston työntekijät Jaana ja Sanna lomailevat. Toimisto on suljettuna 12.7 – 30.7.21 välisenä, mutta hankehakemuksia voi jättää hyrrä -asiointipalvelussa jatkuvasti ja hankkeiden vireilletulotarkastukset tehdään 1 krt kahdessa viikossa.

Tukien maksamisessa ja takaisinperinnöissä on katko 16.7.–7.8.2020 välisenä aikana. Katkon aikana Ruokavirastossa ei käsitellä maksuja. Maksuhakemuksia voi jättää Hyrrässä normaaliin tapaan myös maksukatkon aikana. Katkon aikana ELY-keskukset, kunnat ja Ruokavirasto voivat valmistella maksupäätöksiä. Lisätietoja antaa maksatusyksikkö Ruokavirasto.

Hyvää kesää toivottavat Jaana & Sanna toimistolta!


Julkaisija: Jaana Paananen« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile