Arvot ja visio

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on vuodesta 1996 alkaen toiminut paikallinen maaseudun kehittäjäorganisaatio, joka toteuttaa ja rahoittaa alhaalta-ylös periaatteella ruohonjuuritason toimia ydinarvojensa mukaisesti.

 Kalakukko ry:n ydinarvot ovat paikallisuus, yhteisöllisyys, ihmisläheisyys ja avoimuus.

Toiminta-ajatuksena on paikallinen kehittäminen elinkeinoelämän, elämisen ja asumisen mahdollisuuksia tukemalla. Visiomme vuoteen 2020; kalakukko-alue koetaan houkuttelevana asumisen ja yrittämisen ympäristönä. Maaseudun osallisuus ja paikallisvaikuttavuus ovat nousseet merkittävästi. Paikallistoiminta, yrittäjyys ja osallisuus ovat nousseet oman alueen palvelutuotannossa.

Kalakukko ry:n ydinarvot:

paikallisuus

 • saatavilla lähellä asiakasta
 • tuttua ja turvallista
 • paikallistuntemus
 • hankkeita arvioidaan paikallisten olosuhteiden pohjalta
 • paikalliset tarpeet toiminnan lähtökohta

yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

 • yhteistyötä ja yhdessä tekemistä eri sidosryhmien kanssa
 • ruohonjuuritason toiminta
 • yhteistyötä myös uusien sidosryhmien kanssa
 • yhteisesti sovitut käytännöt
 • jäsenet
 • kansainvälisyys

ihmisläheisyys

 • innostavuus
 • kannustavuus
 • kunnioittaminen
 • ymmärtäminen
 • tapa toimia ihmisten kanssa, mm. sanaton viestintä
 • jaksamisen tukeminen

avoimuus

 • ei toimita piilossa
 • prosessit ovat kaikkien nähtävillä
 • avoin tiedottaminen
 • luotettavuus
 • luovat ratkaisut
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile